Digital hjemmeoppfølging: Positive til Dignio-appen

Pasienter med lungefibrose testet ut ny løsning for digital hjemmeoppfølging, og implementering av appen starter på OUS nå i høst.

Publisert 17.10.2023
Sist oppdatert 31.05.2024
Bilde av Are Martin Holm, Saida Overgaard og Heidi Holmen
Are Martin Holm, Saida Overgaard og Heidi Holmen forteller om erfaringene med Dignio.

​I appen får pasientene konkrete tall å forholde seg til. De får opp grafer, og kan selv følge med på utviklingen av lungefunksjonen.​

- Visuelle muligheter i Dignio-løsningen for digital hjemmeoppfølging, gjør at pasientene intuitivt ser om det går oppover eller nedover med verdiene. Noen sier at de vanligvis gruer seg til spirometri, som er en metode for å undersøke lungefunksjonen, men når de nå kan måle hjemme, er det lettere og tryggere for dem. Skulle noe oppleves ugreit, følger sykepleier Saida Overgaard med, sier Heidi Holmen ved seksjon for klinisk forskning i Teknologi- og innovasjonsklinikken som har intervjuet en del av pasientene.​

God dialog mellom pasient og sykepleier

Saida Overgaard er sykepleier på sengepost lungesykdommer på Rikshospitalet. Hun fulgte opp fibrosepasientene.

- Vi visste ikke om dette ville fungere, om pasientene ville utføre spirometri, veie seg og legge inn svar i skjemaene. Men det har gått over all forventning, både med spirometri og med å registre målingene. Vi har hatt god dialog underveis, sier Saida Overgaard.

Ifølge Saida Overgaard forteller pasientene at de nå får et annet forhold til tallene som kommer frem etter at de har brukt spirometriapparatet. Hjemme i sin egen stue kan de måle en gang i uken, og pasientene får da en god pekepinn på hvordan det går.

Fibrosepasientene er del av et større forskningsprosjekt som omhandler epilepsi og smertepasienter ved Oslo universitetssykehus og kreft ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Are Martin Holm, avdelingsleder på lungeavdelingen i Hjerte-, lunge- og karklinikken forteller at det var noe skepsis til Dignio til å begynne med.

- Det er lett å tenke at nå blir det enda mer arbeid, for det kommer stadig nye prosjekt på sykehuset. I starten hadde vi også sett for oss å teste ut løsningen på flere pasientgrupper. Noe av grunnen til at det fungerte så godt her, har vært at sykepleier Saida Overgaard er veldig dedikert, sier han.

Nå følger de opp fibrosepasientene i seks nye måneder.

- Vi ønsker å følge utviklingen på lengre sikt fordi det har fungert så godt så langt, sier Heidi Holmen.

Tilpasser til egne pasientgrupper​

OUS har nylig skaffet Dignio-løsningen for digital hjemmeoppfølging av pasienter, og implementeringen starter opp nå i høst.

Dignio skal gi helsepersonell mulighet til å bygge digitale pasientforløp tilpasset egne pasientgrupper. Dette inkluderer trygg overføring av pasientrapporterte opplysninger, målinger fra medisinsk-teknisk utstyr, bilder, meldinger og video.

- I utgangspunktet er Dignio kun en løsning med mulighet for å etterspørre informasjon, så er det opp til avdelingene og den enkelte lege eller sykepleier å fylle løsningen med innhold, i form av oppfølgingsmaler tilpasset avdelingens pasienter, eller ved å tilpasse løsningen til den enkelte pasient. Ved å legge inn egnete parameter og skjema kan sykepleiere se hvor pasientene trenger oppfølging mest, og hvor de skal sette innsatsen. Pasienter vet også når noe har endret seg siden sist prøve. De kan reflektere over dette, de kan følge med på bivirkninger og på hvordan det har gått siden sist. Dette kan bidra til økt helsekompetanse, forklarer Heidi Holmen.

Illustrasjonsbilde av innloggingssiden på Dignio-appen
Dignio-løsningen for digital hjemmeoppfølging.

Ifølge Are Martin Holm kan digital hjemmeoppfølging bedre pasientoppfølgingen, gjøre den mer effektiv, og helsepersonell kan gjøre mer av det de mener er riktig og bra.

Samtidig ser han tre praktiske utfordringer:

  • Å vite nøyaktig hvilke pasienter dette vil være lurt for og så identifisere dem.
  • Å vite hva dette gjør med budsjettene.
  • Å finne ut av hvordan vi får dette koordinert inn i vårt driftssystem.

Holm forteller at framover vil avdelingen se videre på hvilke muligheter de har for ytterligere digital hjemmeoppfølging og definere hvilke pasienter dette passer for.

Vær åpen for å hjelpe hverandre

Are Martin Holm, Saida Overgaard og Heidi Holmen har følgende råd til de som skal i gang med Dignio og digital hjemmeoppfølging:

  • Lytt til entusiastene, de som har fått det til.
  • Vær åpen for å hjelpe hverandre. Gi tilbakemeldinger om noe lugger og kan forbedres. Slik kan løsningen fungere best mulig.

Implementering av Dignio på Oslo universitetssykehus starter opp nå i høst, og målet er å ha de første klinikkene og pasientene i gang så raskt som mulig.

Er det noe du lurer på?

Kontakt prosjektet via oushjemme@ous-hf.no