Nyheter

Nyheter fra hele sykehuset – fra ledelsen, klinikker og avdelinger.

Nytt fra Oslo universitetssykehus

 • En gruppe personer som har sertifikater
  8. desember 2023
  Fremragende forskningsartikler fra OUS første halvår 2023

  Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. 8. desember ble prisene delt ut for artikler publisert i første halvår 2023.

 • Bilde fra praktisk øvelse i CBRNE-hendelser. En gruppe mennesker i beskyttelsesutstyr som tar seg av en person som ligger på bakken
  4. desember 2023
  De samtidige krisers tiår

  «De samtidige krisers tiår», sa Espen Rostrup Nakstad om tiden vi er inne i, og viste til både pandemi, legemiddelmangel, en aldrende kjernekraftverkpark og krig i Europa. Tverrsektorielle kriser stiller økt krav til samarbeid på tvers og en motstandsdyktig helseberedskap. Dette var bakteppet for CBRNE-seminaret forrige uke.

 • Bilde av Are Martin Holm, Saida Overgaard og Heidi Holmen
  17. oktober 2023
  Digital hjemmeoppfølging: Positive til Dignio-appen

  Pasienter med lungefibrose testet ut ny løsning for digital hjemmeoppfølging, og implementering av appen starter på OUS nå i høst.

Nytt om fag og forskning

Nytt fra klinikkene og avdelingene

Ekspertsykehuset

 • Bakgrunn mønster
  7. desember 2023
  Den hormonelle hjernen

  Hvordan skal du kunne forstå det som skjer? Om livstrøttheten og hjernetåken skyldes PMS, klimakteriet, partneren, sjefen eller barna? Eller det at du har levd et helt halvt liv, men fortsatt ikke fått trukket pusten fordi det alltid er noe som ikke er gjort eller noen som trenger deg? Og hva skal du gjøre? Bytte liv? Bytte partner? Klippe lugg? Skaffe pessar og bittskinne og prøve å ikke forbytte de når du er for trøtt?

 • En gruppe mennesker i et rom
  4. desember 2023
  Ti år med OUS i Malawi

  Dette er to sykepleieres perspektiv fra arbeidshverdagen i Blantyre, et av Oslo universitetssykehus (OUS) sine prosjekter innen global helse, i samarbeid med NOREC. Prosjektet har gitt, og fortsetter å gi, resultater som kommer pasientene til gode. I den globaliserte verden vi lever, med stadig økte forskjeller, har vi et ansvar å dele av kunnskapen vi sitter på i OUS.

 • Christine Wisløff
  23. november 2023
  Etterlyser mer helsekompetanse om anabole steroider

  Christine Wisløff, leder av Steroideprosjektet, merker en betydelig økning i unge som henvender seg til Steroideprosjektets informasjonstelefon om bivirkninger og uønskede konsekvenser ved bruk av anabole steroider. Spesielt etter pandemien har de fått en økning i henvendelser.

Sist oppdatert 03.11.2022