Nyheter

Nyheter fra hele sykehuset – fra ledelsen, klinikker og avdelinger.

Nytt fra Oslo universitetssykehus

 • En person som arbeider på en datamaskin
  12. februar 2024
  OUS er med på en pilot for å endre kreftbehandling med kunstig intelligens

  AstraZeneca har startet en pilot på et postdoc-program sammen med Karolinska Institutet og Oslo universitetssykehus. Et banebrytende nordisk samarbeid er offisielt i gang.

 • Viser figur av et coronavirus
  24. januar 2024
  Studie om langtidsplager etter Covid

  Forskningsprosjektet PANORAMIC vil undersøke om legemiddelet Paxlovid kan forebygge langtidsplager etter covid-infeksjon.

 • En parkeringsplass med biler og en bygning i bakgrunnen
  8. januar 2024
  Angående pasientreiser i Glåmdalen

  Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.

Nytt om fag og forskning

 • Hender som holder tannhjul inntil hverandre
  16. februar 2024
  RHABU blir til RKHAB

  Etter 10 år som kompetansetjeneste for de som jobber med habilitering av barn og unge, skal RHABU fra 2024 inkludere habiliteringstjenesten for voksne og endrer samtidig navn til Regional kompetansetjeneste for habilitering (RKHAB).

 • En hånd som strekker seg etter en haug med terninger
  15. februar 2024
  Bra tilbakemelding fra brukerne

  NKUP gjennomførte desember 2023 en undersøkelse blant brukerne våre. Svarene viser at 87 prosent av de som svarte er svært fornøyd eller fornøyd med kompetansetjenestens tilbud.

 • Banner for Personlighetsmysteriet med foto av Kjetil Bremer, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs og Karin Irene Gravbrøt
  15. februar 2024
  Arbeidet med nasjonal faglig retningslinje for personlighetsforstyrrelser er endelig i gang

  Vi markerer et gjennombrudd i den nyeste episoden av Personlighetsmysteriet. En nasjonal faglig retningslinje vil få stor betydning for forståelse og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelse.

Nytt fra klinikkene og avdelingene

 • Diagram
  20. februar 2024
  Inkluder begge kjønn i forsøk

 • Bilde av vaksinering
  15. februar 2024
  Universell influensavaksine?

  Ønsker du å få en influensavaksine, som beskytter mot influensa år etter år?

 • En kvinne med hodetelefoner og sittende på et tog
  1. februar 2024
  Hjelp med podkast og video

  Det er stort behov for formidling på podkast og video i sykehuset. I januar har det allerede vært stor aktivitet hos Team digital læring i OSS. Faget fornyes og sykehuset utvikler seg. Ta kontakt med Kompetanseutvikling for hjelp med digital formidling.

Ekspertsykehuset

 • En mann som sover på en seng
  19. februar 2024
  Behov for økt kompetanse om søvnbehandling i psykisk helsevern

  De fleste personer med psykoselidelser har forstyrret søvn på en eller annen måte, og dette kan ha alvorlige konsekvenser. Likevel er det få pasienter som får anbefalt behandling for søvnforstyrrelsene sine. Det er behov for å øke kompetansen i psykisk helsevern slik at pasienter med psykoselidelser kan få bedre og mer effektiv søvnbehandling.

 • bilde av dame som er fortvilet
  Lovende behandling for voksne utsatt for alvorlige traumer i barndommen

  Pasienter gjenopptar arbeid, får bedre relasjoner og plages langt mindre av fortiden.

 • En person med ankelbrudd
  6. februar 2024
  Kan ustabile ankelbrudd behandles uten operasjon?

  En ny studie ønsker å utforske om en bruddtype som historisk sett «alltid» har blitt operert også kan behandles uten operasjon med gode resultater.

Sist oppdatert 03.11.2022