Viktig for smittevern, personvern og verdighet

Nye sykehus bygges kun med ensengsrom. Seksjonsleder for sengeposten for gynekologisk kreft på Radiumhospitalet, Silje Lein Bjørnbeth, mener ensengsrom er det beste for både pasientene og de ansatte.

Publisert 25.05.2021
Sist oppdatert 30.08.2021
Bildet viser et rom på sykehus. En pasient ligger i sengen.

Skissebilde: Helse Sør-Øst


- På ensengsrom får pasienten mer privatliv, opplever mindre støy, sover bedre og har bedre mulighet til å få besøk av sine pårørende. Det kan også gjøres flere prosedyrer og samtaler enn på flersengsrom. På ensengsrom er det enklere for pasient og helsepersonell å kommunisere med hverandre og ivareta personvernet. I tillegg er ensengsrom tilrettelagt for god hygiene og etterfølgelse av smittevernreglene, sier Lein Bjørnbeth.

Under konseptfasen og forprosjektet for Nye Radiumhospitalet var Lein Bjørnbeth leder for fokusgruppen som jobbet med brukermedvirkning inn mot sengepostene.


Bedre smittevern i nye bygg

Et godt smittevern i sykehus er veldig viktig for å forebygge smittespredning og forhindre sykehusinfeksjoner. Hverken pasienter eller ansatte skal eksponeres unødvendig for smitterisiko fra andre pasienter, ansatte, utstyr og omgivelser. Likevel har 1 av 20 pasienter i helseinstitusjoner til enhver tid en infeksjon de har fått på institusjonen. Rundt 20 prosent av all antibiotika gitt i sykehus brukes til å behandle slike infeksjoner.

Les mer om smittevern i framtidens sykehus her

Å sikre et godt smittevern i gamle bygg med flersengsrom er utfordrende. Til tross for strenge rutiner, som blant annet omfatter at alle pasienter nå testes for covid19-viruset før innleggelse og obligatorisk bruk av smittevernutstyr (munnbind og visir/beskyttelsesbriller), har det forekommet smitte.


Delte rom og bad er en stor smittekilde

- Det er stor smitterisiko med flersengsrom og felles bad og toalett. Kreftpasienter som er innlagt på sykehus, har økt risiko for mer alvorlig forløp av covid-19. Derfor er det veldig viktig at nybygget ved Radiumhospitalet som er ferdig i 2024, bare har ensengsrom, sier Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken og programstyret for Nye Radiumhospitalet.


Staten har bestemt at de nye sykehusene som bygges, skal ha ensengsrom med eget bad. Erfaringer fra nye sykehus og forskning viser at ensengsrom er det beste for pasientene. I dag finnes det 144 døgnsenger på Radiumhospitalet, hovedsakelig plassert på flersengsrom. Det nye klinikkbygget skal inneholde 155 ensengsrom. Antallet ensengsrom er satt ut fra beregninger for fremtidens behov. 


Standard pasientrom

Fordi det er krav om ensengsrom i nye sykehusbygg, har Sykehusbygg

Bildet viser seksjonsleder Silje Lein Bjørnbeth

Seksjonsleder Silje Lein Bjørnbeth

utarbeidet en standardløsning for pasientrommene.
- Vi i fokusgruppen har kunnet påvirke noe av innholdet på pasientrommet, for eksempel at det skal inn minikjøleskap og en god lenestol. Pasientene får også egne bad. Døren inn til ensengsrommene kan også utstyres med vindu, men denne løsningen sa vi nei til fordi vi mener det er for inngripende i pasientens privatliv, forteller Lein Bjørnbeth.

En annen ting fokusgruppen har fått påvirke er at seks av de 155 rommene er gjort om til flerbruksrom/støtterom for ansatte.

- Fleksibilitet og funksjonalitet i rommene er viktig for oss. Pasienten skal være første prioritet, men det er viktig at ansatte opplever at arealene er godt tilrettelagt for arbeidsoppgavene. Derfor var det viktig for oss at vi fikk gjort om noen sengerom til flerbruksrom/støtterom for ansatte. Dette gjelder ett rom per sengepost. Disse rommene får samme utforming som sengerommene og kan endres tilbake til sengerom dersom det er behov for dette, sier hun.