Restaurert kunstverk tilbake på Radiumhospitalet

Flere kunstverk på Radiumhospitalet ble tatt ned når de gamle byggene ble revet i 2019 for å gjøre plass til nytt klinikk- og protonbygg. Det store mosaikkverket «Den Barmhjertige Samaritan» av Finn Nielsen var limt rett på steinveggen i kapellet i bygg G, og var utfordrende å få ned.

Publisert 02.08.2023
Sist oppdatert 03.08.2023
Foto av mosaikkverket i det gamle sykehuskapellet

Mosaikkverket i det gamle sykehuskapellet.

Oslo universitetssykehus har en av de største kunstsamlingene i Norge utenom museene med totalt 6500 verk. I tillegg til små og store bilder er det keramiske verk, statuer og fontener. Rundt 1500 verk hører hjemme på Radiumhospitalet og 150 av disse ble ryddet bort i 2018 før rivearbeidet startet året etter.

«Den Barmhjertige Samaritan» hang som altertavle i det gamle sykehuskapellet i bygg G som ble revet i 2019. Verket ble påbegynt av Finn Nielsen i 1958 og ferdigstilt i 1960. Det var limt rett på steinvegg i betong, og til sammen utgjorde verket 20 000 biter av glass og stein. 

Arbeidet med å demontere verket for å lagre det ble utført av Patrimonio i Oslo i juni 2018, og kuratorene har brukt mye tid på å remontere verket og erstatte de mosaikkbitene som dessverre ble ødelagt under demonteringen. Nå er verket endelig ferdig restaurert.

Foto av OUS-ansatte og kuratorene fra Patrimonio

En siste titt på verket før det ble pakket inn. Fra venstre: Erik Løkkevik (Nye RAD), Erling Låberg (Patrimonio), Kristin Øwre (Nye RAD), Christin Øyan Gunnufsen (Nye RAD), Tore Bonkerud Dugstad (Prestetjenesten AKU) og Søren Handberg (Patrimonio).

Foto av det restaurerte verket

Ferdig restaurert med ramme, bilde tatt på verkstedet til Patrimonio.

Spesialbygget tralle til transport

Torsdag 29. juni kom Den Barmhjertige Samaritan endelig tilbake til Radiumhospitalet, levert av MTAB som også har demontert og lagrer mye av sykehusets utendørskunst. Trallen som var spesialbygget for anledningen, kom akkurat inn dører og korridorer før det ble satt på lager.

Når det nye bygget åpner våren 2024 skal mosaikken utgjøre hovedutsmykningen i det nye trosnøytrale rommet i bygg M2. Sammen med Helse Sørøst PO, Patrimonio og prestetjenesten i Akuttklinikken har prosjektorganisasjonen Nye Radiumhospitalet jobbet med plassering, farger i rommet og lyssetting for å vise verket fra sin beste side og skape et rolig rom for refleksjon.

Fargen som er valgt til veggen hvor mosaikken skal henge er en dyp rødbrun farge som har en referanse i selve mosaikken. Denne bakgrunnen gjør at mosaikkens farger står enda bedre fram og oppfattes lysende.

Nærbilde av verket

Nærbilde. Her ser man noen av de 20 000 bitene.

Planer for de andre kunstverkene​

Det er planer for å rehenge flere store verker inne i de nye byggene, samt at prosjektorganisasjonen Nye Radiumhospitalet og Eiendom sammen med utomhusentreprenøren skal se på plassering av utendørskunsten som ble demontert i 2018. Eiendomsavdelingen ved kunstforvalter er også med i arbeidet, og vil sammen med prosjektet lage en plan for reetablering av eksisterende kunstverk på Radiumhospitalet.