Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Det nye klinikkbygget skal stå ferdig i 2024, og vil inneholde de fleste av funksjonene som er i nærheten av pasientene på Radiumhospitalet.

Bildet viser en pasient som ligger i en seng på et sykehus.

Skissebilde: Helse Sør-Øst

Vi skal bygge nye bygg som skal passe inn i en helhetlig struktur på Radiumhospitalet. Det legges vekt på å skape oversiktlig atkomst for ansatte, pasienter og transport. Det nye klinikkbygget består av to byggvolumer; ett behandlingsbygg og ett sengebygg som kobles på de eksisterende byggene. Det nye klinikkbygget skal stå ferdig i 2024, og vil inneholde de fleste av funksjonene som er i nærheten av pasientene på Radiumhospitalet: sengeavdelinger, poliklinikker med dagområde til infusjon og kjemoterapi, operasjonsavdeling med tilhørende pre- og postenheter, bildediagnostikk og laboratorierprøvetaking, i tillegg til ny hovedinngang ankomst og pasientservicefunksjoner. På sengepostene vil alle få enerom med egne bad. 

Klinikkbygget skal også inneholde universitetsarealer integrert i kliniske områder, med egne arealer som Universitetet i Oslo skal bruke til forskning og undervisning.

Dagens klinikkbygg skal foreløpig ikke rives, men stenges av i de fleste etasjene. Det skal fortsatt være drift i de laveste etasjene, som inneholder tekniske funksjoner og støttearealer, og noen kliniske funksjoner (for eksempel deler av laboratoriet). Funksjoner for strålebehandling og nukleærdiagnostikk blir også liggende i de gamle byggene, sammen med kontorerfunksjoner og forskning, og skal virke i en helhet.​​

  • Bruttoareal: ca. 33 000 kvadratmeter
  • 155 senger
  • 10 operasjonsstuer
  • 61 dagplasser
  • 61 poliklinikkrom
  • 20 overvåkingsrom
  • Prosjektkostnad: 2 288 millioner kroner
  • Overordnet IKT-program: 233 millioner kroner
  • Byggestart i 2020, med ferdigstillelse i 2024
Sist oppdatert 27.03.2023