Nå blir renholdet mer som på et hotell

Overgangen til ensengsrom i nye sykehusbygg fører til en helt annen renhold på sengepostene.

Publisert 08.07.2021
Sist oppdatert 23.09.2021
En kvinne vasker med blå klut over et bord.

Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

​- Ensengsrom ser vi veldig frem til. Vi tror at dette blir veldig bra for oss fordi det gjør renholdet lettere og bedre. Det blir også en annen opplevelse for pasienten. Når pasienter skrives ut fra flersengsrom, er det ofte fortsatt andre pasienter igjen på rommet. Dermed er det ikke mulig å rengjøre rommet like grundig som på et ensengsrom som står tomt. Det er også veldig greit for renholderen som da får jobbet i fred og ro, sier Rigmor Lukkassen, leder for Renholdsavdelingen.

Bedre renhold på ensengsrom

Staten har bestemt at de nye sykehusbyggene som bygges, skal ha ensengsrom med eget bad. Dette fører til store endringer for blant annet renhold.

Her kan du lese mer om ensengsrom: Viktig for smittevern, personvern og verdighet

Når det bare er en pasient som skal bo på rommet og dette har blitt grundig vasket før pasientens innleggelse, vil det ikke være nødvendig å rengjøre like ofte som før.
- En pasient som bor på rom alene, har ikke behov for renhold hver eneste dag. Det vaskes selvsagt oftere dersom pasienter blir værende lenge eller det står oppstår situasjoner med smitte, sier Lukkassen.

Bilde av Rigmor Lukkassen. Hun er leder for renhold på Oslo universitetssykehus.

Rigmor Lukkassen, leder for Renhold på OUS


- Flersengsrom blir mer skitne fordi det er forurensning fra flere personer. Jeg synes det er bra med ensengsrom fordi renholdet blir bedre. Vi får vasket hele rommet oftere, hver gang pasientene skrives ut. Det er også lettere å holde godt vedlikehold av gulvflatene slik at beleggene ikke blir så slitte, sier seksjonsleder Lisbeth Olsen.


Også gunstig for helsepersonell

Ensengsrom er også gunstig for helsepersonell. Det kan gjøres flere prosedyrer og samtaler på rommet enn på flersengsrom. Det gjør det enklere for pasient og helsepersonell å kommunisere med hverandre og å oppfylle taushetsplikten om pasientens helse. Med hensyn til smittevern, er ensengsrom også optimalt for å forebygge smittespredning og forhindre sykehusinfeksjoner. Hverken pasienter eller ansatte skal eksponeres unødvendig for smitterisiko fra andre pasienter, ansatte, utstyr og omgivelser. Å bare ha ensengsrom er likevel noe mer bemanningskrevende for ansatte fordi det tar mer tid å gå innom hver av pasientene. Samtidig fører ensengsrom til mindre utfordringer med logistikk og færre av pasientene må flyttes på.  

En ny renholdslogistikk

I Oslo universitetssykehus jobber det 420 renholdere. Overgangen til ensengsrom betyr endringer i turnus og bemanning når vaktplanen tilpasses etter pasientenes avreise.
- Det blir en annen renholdslogistikk, men dette tror jeg vil gå bra. På Kalnes har dette gått fint. Vi bruker allerede nettbrett i renholdet og det er lett å kommunisere, sier avdelingsleder Lukkassen.

- Eneste ulempen med ensengsrom er dersom de senere likevel brukes som flersengsrom. Da må vi endre på hvor ofte vi rengjør igjen, når vi allerede har lagt om turnus og bemanning, sier Olsen. 

Moderne renholdsteknologi

Med nye sykehusbygg blir det også større muligheter til å benytte seg av moderne teknologi i renholdet. Men ingen renholdsjobber vil være truet av den grunn.
- Renholderne vil ha en viktig funksjon også i de nye sykehusbyggene. Men vi blir nødt til å jobbe smartere, blant annet ved å sette inn roboter der det er hensiktsmessig og ellers finne ut hvor ofte de ulike arealene skal rengjøres, sier Olsen.

- Det er kjempefint å kunne bruke roboter, med og uten fører, på de tyngste jobbene for å avlaste renholderne, når dette er mulig. Vi klarer oss uansett ikke uten renholdernes viktige innsats. De skjærer smitteveier og hindrer sykehusinfeksjoner, understreker Lukkassen.