Ledige stillinger

Våre ledige stillinger

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Se våre ledige stillinger


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vårt behov for arbeidskraft er ikke bare innen helsefag, vi har også behov for teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse.

Søk på en av våre sommervikarstillinger og få verdifull erfaring og et godt utgangspunkt for videre karriere. 

Se våre lediger sommervikarjobber her

Oslo universitetssykehus har stort behov for spesialsykepleiere og lyser jevnlig ut stillinger hvor du kan ta en spennende videreutdanning samtidig som du mottar lønn fra sykehuset. Du kan lese mer om hva en utdanningsstilling innebærer her.

Ekstravakt eller fast ansatt via Personalformidling
Personalformidling er Oslo universitetssykehus sin interne bemanningsseksjon. Vi formidler pleiepersonell til hele Oslo universitetssykehus for kortere eller lengre oppdrag.

Du kan jobbe som følgende:

 • Fast ansatt i bemanningspool
  I Personalformidling sin bemanningspool ansettes spesialsykepleiere, sykepleiere, jordmødre, helsesekretærer, sekretærer og HR-konsulenter i 100 % fast stilling. Vi ansetter også sykepleierstudenter, medisinstudenter og jordmorstudenter i 22 % fast stilling som pleiemedhjelper. Dette er en fleksibel stilling som det skal være mulig å kombinere med studier
 • Timebetalt ekstravakt
  Personalformidling rekrutterer og ansetter timebetalte ekstravakter til stillingsgruppene; spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og pleiemedhjelpere. Vi har kontinuerlige utlysninger for stilling som timebetalt ekstravakt i Personalformidling.

Kvalifikasjonskrav
For å kunne jobbe via Personalformidling har vi følgende krav til kvalifikasjoner hos våre ansatte. For pleiemedhjelpere, medisinstudenter og sykepleiestudenter er dette:

 • Pleiemedhjelpere: 600 timers pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før eventuelt intervju)
 • Medisinstudenter/sykepleierstudenter under utdanning: 600 timers pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før eventuelt intervju)
 • Sykepleierstudenter etter 3. semester: 200 timer pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før eventuelt intervju)
 • Sykepleiestudenter 6. semester: Bekreftelse på studieforløp
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Finn ledige stillinger
Gå inn på webcruiter og bruk søkeordet «Personalformidling» for å få opp våre ledige stillinger. Lagre gjerne søket ditt så mottar du varsler på e-post når nye stillinger legges ut. 

Søk nå og ta del i arbeidshverdagen ved landets største sykehus! Når du jobber via oss, vil du være en ressurs ved både akutte og planlagte behov.

Ønsker du varsling på e-post når vi lyser ut nye stillinger? Da bør du registrere din CV og aktivere jobbagenten i vår database. I jobbagenten kan du sette opp dine ønsker for hvilke typer stillinger du vil bli varslet om.

Mangfold
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Se våre ledige stillinger

Sist oppdatert 28.06.2023