En person med et stetoskop rundt halsen

Student ved OUS!

Velkommen som student ved Oslo universitetssykehus!

Hos oss vil du møte dedikerte ansatte, som brenner for at nettopp du​ skal gå rett i jobb etter studiene. Vi har stort fokus på at du skal trives hos oss i et lærende og utviklende miljø. Vi håper du bruker praksisperioden din godt.

I forkant av en praksisperiode må du sette deg inn i en del viktig informasjon. Du skal blant annet ta flere obligatoriske kurs før praksisperioden starter. Du finner all informasjon og link til læringsportalen på denne siden.

Alle studenter ved Oslo universitetssykehus skal igjennom et obligatorisk velkomstprogram kalt student@OUS før første praksisdag. Hensikten er å sikre en enhetlig mottakelse og gi nødvendig opplæring innen allmenne temaer som er viktige for alle uavhengig av studieretning og yrkesgruppe.

For å få din kursaktivitet ved Oslo universitetssykehus registrert i læringsportalen skal du logge på med brukernavnet du har fått fra oss. Brukernavnet ditt får du på e-post sammen med informasjonen om velkomstprogrammet. Dette blir sendt ut senest en uke etter at du har blitt registrert som student i vårt personalsystem. Hvis du ikke har mottatt brukernavn må du kontakte din leder.

I løpet av praksisperioden din anbefaler vi deg e-læringskurset: Medikamenthåndtering – dersom dette er aktuelt for deg.

Se informasjon om på logging i læringsportalen lenger ned på siden.

 

Etter at du har mottatt en epost med ditt brukernavn, kan du aktivere din bruker i Læringsportalen.

 • Gå til: https://hso.sabacloud.com 
 • Logg inn med BankID.

Har du problemer med Læringsportalen ta kontakt med: HR-brukerstotte@sykehuspartner.no.

For din egen beskyttelse anbefaler vi at du vaksinerer deg, og er oppdatert på egen immunitetsstatus og hvilke vaksiner en har fått, hvilke smittsomme sykdommer du har hatt og hva du har vært utsatt for av smitte privat som kan være av betydning for din funksjon i sykehuset og følgende anbefalles derfor:

 • Hepatitt B
 • DTP-polio (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio: Booster i løpet av siste 10 år)
 • MMR (meslinger, kusma, røde hunder)
 • Vannkopper: Du bør vite om du har hatt vannkopper og eventuelt sjekke antistoffnivå dersom du er usikker

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt - Helsenorge

Alle nyansatte i Oslo universitetssykehus skal vurderes for smitterisiko for MRSA og tuberkulose. Dette gjelder også studenter, men det følges opp av utdanningsinstitusjonene.

Du kan henvende deg til din utdanningsinstitusjon, din lokale helsestasjon eller din fastlege for mer informasjon.​

For å logge på sykehusets PC for første gang, skal du bruke Fastpass. Denne finner du oppe til høyre i påloggingsbildet på PC-en. Den sammen boksen bruker du dersom du har glemt passord/låst konto..

Alle studenter skal ha ID-kort når de er hos oss. Kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort. 

Før du henter ID-kort må din nærmeste leder sende inn en bestilling på adgangskort til deg, enten elektronisk eller ved at de sender ved et skjema som du tar med fysisk til ID-kontoret. 

Du som student kan hente ditt id kort på oppgitt sted og tidsrom ved å vise gyldig legitimasjon med bilde, som førerkort, pass, internasjonalt ID-kort eller bankkort med bilde. Studentkort og førerkort på mobil er IKKE gyldig legitimasjon 
 

Tidspunkt for avhenting av id kort for studenter: 

 • Sogn Arena: Mandag – fredag 08:00-14:30 
 • Aker ID-kontor: Etter avtale og behov 
 • Radium ID-kontor: Etter avtale og behov 
 • Ullevål ID-kontor: Settes opp utvidet tid for studenter etter ordinær åpningstid.  
   

Har du ID-kort fra tidligere praksis trenger du ikke nytt kort. Leder må sende inn en elektronisk bestilling og bestille den tilgangen du trenger på eksisterende ID-kort.  

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldene retningslinje ved sykehuset dersom dette er aktuelt.​

For oss er det viktig at du får en god praksisperiode og lærer mye. Derfor er det viktig at du kjenner til
følgende:

 • For at du skal få et så godt læringsutbytte som mulig, skal du følge din praksisveileder i hans/hennes turnus der hvor det er aktuelt. Dette innebærer at kveld-, natt- og helgevakter kan inngå i din praksisavvikling.
 • OUS sine retningslinjer og policyer gjelder også deg som student. Du må derfor sette deg godt inn i de rutiner og prosedyrer som gjelder der du har praksis.
 • Vi er opptatt av at du skal være i et godt læringsmiljø. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering eller annen uønsket atferd. Om du opplever å bli utsatt for noe som oppleves ubehagelig, ta kontakt med leder der du har praksis eller leder på nivået over. Det er også en HR avdeling i hver klinikk og i staben som kan hjelpe deg.
 • Uønskete hendelser/forhold som påvirker arbeidsmiljøet, egen helse eller ytre miljø på en negativ måte skal meldes i Achilles, som er OUS sitt avvik og forbedringssystem. Hendelser/forhold som er knyttet til pasienter skal også meldes. Dette får du mer informasjon om av din praksisveileder. Spør gjerne!
 • Ved mistanke om eksponering av blodsmitte skal du ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for testing og oppfølging. Ellers oppfordrer vi deg til å bruke praksisperioden godt. Sett deg inn i alle læringsmulighetene som finnes der du er i praksis. Ta ansvar for egen læring og progresjon, og be om veiledning når du har behov for det.

 

OUS jobber aktivt med å kunne legge til rette for, og tilby deg som student et godt læringsmiljø under din tid her på sykehuset. Sett deg inn i alle læringsmulighetene som finnes der du er i praksis. Ta ansvar for egen læring og progresjon, og be om veiledning når du har behov for det.

Vi ser frem til å møte deg, og håper du får en lærerik og fin tid hos oss.

Lykke til i praksis!

Sist oppdatert 08.08.2023