Leger i spesialisering

Nyttige lenker for LIS

Her finner du nettsteder som inneholder mer informasjon om spesialistutdanningen for leger.

Lovdata – spesialistforskriften

Her finner du lovverket som regulerer spesialistutdanningen.

Helsedirektoratet

På Helsedirektoratets finner du mye nyttig informasjon om praktisk gjennomføring, attester og skjema for ny og gammel ordning.

Helsedirektoratet

Her finner du felles kompetansemål for alle deler av spesialistutdanningen

Spesialisthelsetjenesten

Nasjonal kommunikasjonskanal for de regionale utdanningssentrene for LIS-utdanning.

Helse- og omsorgsdepartementet

Her finner du spesialistforskriften med utfyllende kommentarer. Den inneholder også praktiske tips til gjennomføring av spesialistutdanningen

Helse-sørøst – Læringsportalen

Påmelding til kurs i Helse Sør-øst. Krever innlogging.

Sist oppdatert 28.06.2023