Utvikling av digitalt veilederkurs i HSØ

- kvaliteten på praksisstudier kan økes gjennom kompetanseheving av de som veileder studentene

Portrettbilde av barnesykepleier og hovedveileder Linn Vold

Linn Vold

Barnesykepleier og hovedveileder Linn Vold som har sitt daglige virke ved kirurgisk

 avdeling for barn (KAB), er fra januar 2023 ved siden av sin «vanlige» jobb i OUS, også engasjert som prosjektmedarbeider i HSØ sitt veiledningsprosjekt. ​​​

Kvaliteten på praksisstudier kan økes gjennom kompetanseheving av de som veileder studentene.  Linn kan fortelle at Helse Sør-Øst er i gang med å utvikle et digitalt kurs i veiledning for helsepersonell som veileder studenter eller leger i spesialisering, i spesialisthelsetjenesten – m.a.o. alle yrkesgrupper i tjenesten med klinisk praksis – inkl. LIS. Kurset skal være lett tilgjengelig og fleksibelt, og man vil etter å ha gjennomført hele kurset inneha en​ minimumskompetanse i veiledning.

Videre forteller Linn at kurset skal bygges opp etter en tematisk struktur som gjenspeiler sentrale grunnelementer i veiledning. Hver enkelt kan selv velge rekkefølgen på tematikkene.  Kurset kan dermed også brukes som et oppslagsverk og støtte for de som veileder underveis i praksisperioden.

Dette kurset vil ikke gi deg formell veilederkompetanse, men en basiskunnskap om veiledning.

Bakgrunnen for kurset er kravet til økt veilederkompetanse hos de som veileder studenter i helse og sosialfaglige utdanninger, og leger i spesialisering.  

Arbeidet skal foregå i tett samarbeid med nyopprettede RegDig (regionale senter for digital læring og kompetanseutvikling). De har hovedsete ved AHUS og vil være behjelpelig med å utvikle digitale kurs som er relevante for alle yrkesgrupper som veileder i klinisk praksis.

For de som er interessert i å vite mer om prosjektet, ta kontakt med
​Linn​​ Vold librat@ous-hf.no


Tips til ressurser som allerede er tilgjengelig ​​

E- læringskurs i veiledning av studenter

Linker til veilederutdanning for å kunne veilede studenter i praksisstudier på bachelor-, master- og videreutdanningsnivå

Forskrifter

Link til veilederutdanning for leger som veileder LIS

Podcastepisoder om veiledning i praksisstudier:


Sist oppdatert 28.06.2023