En mann som holder en bærbar datamaskin

Praksisstudier og turnusplasser

Oslo universitetssykehus har et særskilt ansvar for å bidra til både bredde- og spisskompetanse i utdanning av medarbeidere til helsesektoren.

Sykehuset bidrar i stort volum til å utdanne helsepersonell på alle utdanningsnivåer og har en ambisjon om å tilby studenter og ansatte gode læringsmiljøer, både faglig og sosialt.

Praksisplasser

OUS samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner og tilbyr årlig ca. 2500 praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger. Vi har stort fokus på at studenter skal trives hos oss i et lærende og utviklende miljø.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Formålet med turnustjenesten for fysioterapeuter er å kvalifisere turnuskandidatene til selvstendighet i yrkesutøvelsen og gi grunnlag for autorisasjon som fysioterapeut. 
Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som har hovedansvaret for å skaffe nok turnusplasser i region Østlandet og som godkjenner turnusplassene. Turnuskandidatene er i spesialisthelsetjenesten i et halvt år.

Alle forespørsler om praksisplasser og eventuelle endringer skal foregå mellom utdanningsinstitusjonene og Avdeling for Kompetanseutvikling ved praksiskoordinatorene, for henholdsvis bachelor-, master- og videreutdanninger. Studenter skal ikke selv ta kontakt.

Bachelor i fysioterapi, sykepleie, bioingeniør, vernepleie, ergoterapi, radiografi, paramedic, sosialt arbeid, barnevern og fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie:
Avdeling for kompetanseutvikling ved spesialrådgiver:
Anja Lind Johnsen
E-post: anjoes@ous-hf.no

Master- og videreutdanninger for sykepleiere innen anestesi, akutt, barn, nyfødt, inten​siv, operasjon, kreft, psykisk helsearbeid, jordmor, allmenn:
Avdeling for kompetanseutvikling ved spesialrådgiver: 
Nils Morten Djupvik Hammer
E-post nildju@ous-hf.no  ​

Helsesekretærer og videreutdanning i helseadministrasjon:
Stab medisin, helsefag og beredskap ved spesialrådgiver:
Åsa M. Welander
E-post: asawei@ous-hf.no

Turnus fysioterapi​
Ved spørsmål vedrørende administrering av turnusplasser innen fysioterapi, ta kontakt med Avdeling for kompetanseutvikling ved spesialrådgiver:
Nils Morten Djupvik Hammer
E-post nildju@ous-hf.no  ​

Har du fått praksis- eller turnusplass hos oss? Da finner du viktig informasjon her


Artikler om praksisstudier

    Sist oppdatert 23.03.2023