Bilde av en blid mørkhudet medarbeider i sykehusuniform med hitshab

Lærlinger

Oslo universitetssykehus (OUS) er godkjent som lærebedrift og tilbyr læreplasser i flere fag. Du kan søke plass som lærling i helsearbeiderfaget, ambulansefaget, portørfaget og ernæringskokkfaget.

OUS er en stor arbeidsplass med mange ulike fagområder. Selv om vi er store, er vi også en trygg og lærende arbeidsplass.

Som lærling hos oss får du mulighet til å utvikle deg, og tilegne deg kunnskap på unike læringsarenaer. Vi tilrettelegger for at du skal få en lærerik og utviklende lærlingtid hos oss.  

Er du en person med engasjement og arbeidsglede som ønsker å bidra til et godt samarbeid i teamet rundt pasienten? Vi tilbyr opplæring i delegerte arbeidsoppgaver, direkte og indirekte pasientnært i et spennende fagmiljø.

Vi gleder oss til å bidra, både i din utdanning og gi deg muligheten til å bli kjent med hvordan det er å jobbe ved vårt sykehus.

Velkommen til oss!

 

Les om de ulike lærlingløpene:

Helsefagarbeideren tar vare på pasientens behov for helhetlig omsorg og gir grunnleggende sykepleie. Som lærling i helsearbeiderfaget lærer du å yte profesjonell helsehjelp, utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet.

Arbeidsoppgavene til en helsefagarbeider varierer, og er avhengig av pasientens behov. Som lærling i helsearbeiderfaget ved OUS, møter du ulike pasienter i alle aldre, med ulike behov. Du jobber side om side med  kunnskapsrike faggrupper med høy kompetanse for å ivareta pasientene på best mulig måte.

På Oslo universitetssykehus kan du få læreplass både i somatikken, på spesialiserte avdelinger og innenfor psykisk helse- og rusomsorgen. Vi tilrettelegger for at hele læreplanen dekkes ved hjelp av hospitering, delprøver og  faglige aktiviteter. Du får tilgang til unike læringsarenaer og muligheter til å utvikle deg.

  • Dette er en utdannelse som bygger på VG2 helsearbeiderfag. I læretiden følges Vg3
  • Hver lærling får oppnevnt en faglig leder og en til to veiledere, og følger deres turnus
  • Etter 2 års læretid får du fagbrev som helsefagarbeider, etter bestått fagprøve, og autorisasjon som helsefagarbeider

Kontaktperson:
Faglig leder Anja Lind Johnsen
Telefon: 92484422
E-post: anjoes@ous-hf.no

I denne videoen blir du kjent med Helsefagarbeider Hans Daniel som forteller litt om hvordan det er å være lærling ved OUS.

En ambulansefagarbeider med fagbrev jobber som ambulansefagarbeider. En ambulansearbeider II har autorisasjon som ambulansearbeider og intern videreutdanning. En ambulansefagarbeider som har tatt paramedic deltidsstudiet ved National paramedic utdanning, får tittelen paramedic. En paramedic-student som tar bachelorstudiet i prehospitalt arbeid blir paramedisiner. 

Sykehuset tar årlig imot cirka 15 lærlinger innen ambulansefaget. Lærlinger gjennomfører et opplæringsløp i ambulansefaget gjennom to år. Ambulanseassistent har gjennomført opplæring i henhold til gjeldende forskriftskrav.

I denne videoen får du bli kjent med ambulanselærling Magnus som forteller litt om hvordan det er å være ambulanselærling på OUS.

Dette er en utdannelse som bygger på VG2 helsearbeiderfag.
Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

  • Hver lærling får oppnevnt en leder og en veileder.

  • Normalt er læretiden 2 år, som sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskapning.

  • Etter 2 års læretid får du fagbrev som portør, etter bestått fagprøve.

  • Som lærling i portørfaget ved OUS, får du erfaring fra de fire sykehusene som utgjør OUS; Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

  • Portørene ved OUS har varierte arbeidsoppgaver innen transport av pasienter, medisiner, prøver, blod og utstyr.

Kontaktperson:
Faglige leder Svein Aassve Myhre
Telefon:41271896​​
​Epost: UXMYSV@ous-hf.no

 

 

En kvinne i labfrakk
Victoria, portørlærling ved OUS

«Å jobbe på Oslo universitetssykehus er utrolig spennende. Ingen dag er lik. Vi møter mange dyktige kolleger og mange pasienter med ulike og sterke historier. Jeg trives veldig godt som lærling her.»

Informasjon kommer.

 

 

Artikler

    Sist oppdatert 19.02.2024