Bilde av en blid mørkhudet medarbeider i sykehusuniform med hitshab

Lærlinger

Oslo universitetssykehus er godkjent som lærebedrift og tilbyr læreplasser i flere fag. Du kan søke plass som lærling i helsearbeiderfaget, ambulansefaget, portørfaget og ernæringskokkfaget.

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Som lærling i Helsearbeiderfaget kan vi tilby spennende og utfordrende læreplasser med gode utviklingsmuligheter.

Lærlinger har de samme rettigheter og plikter som andre ansatte, men har også krav på opplæring etter læreplanen i helsefag. Som lærling har du krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

 • Du lærer faget ditt samtidig som du jobber
 • Hver lærling får oppnevnt en instruktør
 • Normalt er læretiden 2 år, som sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskapning
 • Etter 2 års læretid får du fagbrev som helsefagarbeider

Kontaktperson:
Faglig leder Anja Lind Johnsen
Telefon: 92484422
E-post:  anjoes@ous-hf.no

En ambulansearbeider med autorisasjon som ambulansearbeider bruker tittelen Paramedic. En ambulansearbeider II har autorisasjon som ambulansearbeider og intern videreutdanning. En paramedicstudent er student ved bachelorstudiet i prehospitalt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sykehuset tar årlig imot cirka 50 lærlinger innen ambulansefaget. Lærlinger gjennomfører et opplæringsløp i ambulansefaget. Ambulanseassistent har gjennomført opplæring i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Dette er en utdannelse som bygger på VG2 helsearbeiderfag.
Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

 • Hver lærling får oppnevnt en leder og en veileder.

 • Normalt er læretiden 2 år, som sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskapning.

 • Etter 2 års læretid får du fagbrev som portør, etter bestått fagprøve.

 • Som lærling i portørfaget ved OUS, får du erfaring fra de fire sykehusene som utgjør OUS; Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

 • Portørene ved OUS har varierte arbeidsoppgaver innen transport av pasienter, medisiner, prøver, blod og utstyr.

Kontaktperson:
Faglige leder Svein Aassve Myhre
Telefon:41271896​​
​Epost: UXMYSV@ous-hf.no​​

Artikler

 • Nyutdannede portører
  Fire nye portører uteksaminert

  Denne sommeren gikk fire kandidater opp til fagprøven i portørfaget ved OUS. De er nå godt skikket til å utføre sikker og omsorgsfull forflytting og transport av pasienter og brukere ved OUS og kan bidra til et optimalt pasientforløp.

Sist oppdatert 28.06.2023