Kompetanseprogram for sykepleiere innenfor kreft

Oslo universitetssykehus lanserer strukturert satsing på å utvikle og beholde høy sykepleiekompetanse i kreft.

Oslo universitetssykehus er, som det eneste sykehuset i Norge, akkreditert som europeisk «Comprehensive cancer center». Dette betyr at vi oppfyller høye internasjonale krav til pasientbehandling, forskning, utdanning og kompetanseutvikling innen kreft. Her spiller sykepleiefaget en helt sentral rolle.

- Systematisk utdanning, rekruttering og kontinuerlig faglig utvikling for sykepleiere innen kreftfeltet, er viktig for å beholde sykepleierne vi trenger for å kunne tilby pasientene våre høykvalitets kreftbehandling, sier Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken og kreftstyret i Oslo universitetssykehus.

- Å være kreftsykepleier i OUS skal være en faglig karrierevei; vi trenger de riktige folka med på reisen videre. Fornøyde sykepleiere i et godt og utviklende arbeidsmiljø bidrar i siste instans til god pasientsikkerhet, fortsetter Smeland, og takker arbeidsgruppen som har jobbet frem denne viktige satsningen.

Sykepleiefaglig arbeidsgruppe

Elisabeth Strandberg (Kreftklinikken, Avd. for blodsykdommer) har ledet arbeidet med å få på plass et kompetanseprogram for sykepleiere innen kreft.

- Kompetanseprogrammet for sykepleiere innen kreft er for alle sykepleiere som jobber med kreftpasienter, uavhengig av klinikk. Programmet vil styrke klinisk pasientbehandling innen kreftområdet og forsterke vår posisjon som universitetssykehus, sier Strandberg.
 
Foto av arbeidsgruppen bestående av Kristin Øverlid, Kristin Hjelkrem, Eli Gunhild By, Elisabeth Strandberg, Torill Krøvel og Kj

Tung sykepleiefaglig kompetanse fra flere klinikker står bak programmet. 
Fra venstre: Kristin Øverlie, Kristin Hjelkrem, Eli Gunhild By, Elisabeth Strandberg, Torill Krøvel og Kjersti Stokke.

Fire trinn

Programmet består av fire trinn, med kompetansehevende tiltak og læringsmål for hvert trinn. Programmet kan også kombineres med formelle studier, som master- og doktorgrad.

Målet med programmet er ikke at alle skal ta doktorgrad, men at alle sykepleiere på kreftfeltet skal ha noe å strekke seg etter og mulighet for faglig progresjon til det nivået de trives best på. Oslo universitetssykehus trenger alle sykepleierne sine – fra de helt nyutdannede til de med lang erfaring og/eller høy utdanning.Tung sykepleiefaglig kompetanse fra flere klinikker står bak programmet. Fra venstre: Kristin Øverlie, Kristin Hjelkrem, Eli Gunhild By, Elisabeth Strandberg, Torill Krøvel og Kjersti Stokke.
 

Hvordan kan jeg få vite mer?

  • Kompetanseprogrammet ligger nå tilgjengelig i Kompetanseportalen.
  • Her kan du laste ned Kompetanseprogrammet​ for mer detaljer om de ulike trinnene og læringsmålene.
  • En veileder for ledere er også under produksjon, og vil gjøres tilgjengelig i Kompetanseportalen så snart den er klar.Sist oppdatert 27.06.2023