Større frihet og like god kvalitet med digital hjemmeoppfølging

Avansert hjemmesykehus er i gang med appen MyDignio og digital hjemmeoppfølging av premature barn. Det samme gjelder nå flere pasientforløp.

Bak fra venstre: Nyfødt intensivsykepleier Tekla Tryggvadottir og seksjonsleder Kristin Hallerud Lindell. Foran fra venstre hjelpepleier Siri Aaveren, pediatrisk sykepleier Camilla Kristiansen og spesialhjelpepleier Jorunn Stokke.
Bak fra venstre: Nyfødt intensivsykepleier Tekla Tryggvadottir og seksjonsleder Kristin Hallerud Lindell. Foran fra venstre: hjelpepleier Siri Aaveren, pediatrisk sykepleier Camilla Kristiansen og spesialhjelpepleier Jorunn Stokke.

- Siden vi startet opp i april, erfarer vi både god bildekvalitet og god lyd på videokonsultasjonene. Vi møter bare positive foreldre som trives med digital hjemmeoppfølging. I tillegg ønsker og liker vi i Avansert hjemmesykehus å være nytenkende og jobbe fremtidsrettet. Vi gleder oss til fortsettelsen, for vi ser at dette funker, og det er gledelig og gøy, sier Camilla Kristiansen, spesialsykepleier til barn og helsesykepleier i Avansert hjemmesykehus for barn ved barnemedisinsk avdeling.

Før pasienter overflyttes fra nyfødt intensiv til Avansert hjemmesykehus, får de informasjon om MyDignio appen og hjelp til å laste den ned på telefon eller nettbrett.

- Hver mandag og fredag har vi nå digital oppfølging, resten av uken fysiske hjemmebesøk. Alle som får oppfølging med MyDignio, blir utstyrt med vekt hjemme, sier hun.

Trygghet og fleksibilitet

Ifølge Camilla Kristiansen er det viktig for alle i Avansert hjemmesykehus å både være med i den digitale utviklingen og å gi pasienter og pårørende både trygghet og fleksibilitet.

- Andre sykehus har god erfaring med digital oppfølging av premature hjemme, og den trenden vil vi også være med å skape i OUS. Vi ser også for oss dette tilbudet til flere pasientgrupper på sikt da våre erfaringer frem til nå tilsier at familier liker å ha en kombinasjon av digitale og fysiske besøk. Alle sier ja til digital hjemmeoppfølging. For oss frigjør det tid og gir større effektivitet. Et hjemmebesøk digitalt tar i gjennomsnitt ca. 20 minutter, mens et fysisk hjemmebesøk, inkludert kjøring, kan ta opptil to timer. For familier gir dette større frihet, og vi mener at kvaliteten på oppfølgingen er like bra, sier Camilla Kristiansen.

Gravide med risikosvangerskap

Anne Elisabeth Bjerkreim, koordinator i HOME-studien og Annetine Staff, prosjektleder i HOME har lenge jobbet for å tilby gravide hjemmeoppfølging. Noen risikosvangerskap, slik som ved for tidlig vannavgang eller høyt blodtrykk, trenger nøye overvåking for å forebygge sykdom og død hos mor og barn.

- Prosessen med å få nødvendige godkjenninger og utstyr på plass har vært lang og kronglete, men nå i vår kunne fødeavdelingen endelig tilby den gravide digital hjemmeoppfølging med MyDignio. Den gravide skal utføre ulike kliniske målinger som blodtrykk, temperaturmåling og svare på symptomrelaterte spørsmål ut fra diagnoser. Det er også mulig for den gravide å måle infeksjonsparameter (CRP) samt overføre fosterovervåkning (CTG) til sykehusets journalsystemer, der det er nødvendig, forteller Bjerkreim og Staff.

Begge er glade for satsningen på hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging, som innebærer mulighet for oppfølging i hjemmet både via digital oppfølging og ved fysisk tilsyn. Det er også med på å utvikle nye og mere persontilpassede pasientforløp.

Et par kvinner smiler
Anne Elisabeth Bjerkreim og Annetine Staff.

HOME-studien ble igangsatt i 2021 med mål om å gi gravide med risikosvangerskap en trygg oppfølgingen i hjemmet. Dette tilbudet er nytt i Norge, og innføres ved OUS i regi av et forskningsprosjekt finansiert fra Forskningsrådet.

På ønskelisten til Anne Elisabeth Bjerkreim og Annetine Staff står nå:

  • en veileder for prosedyrekoder og takster som kan brukes i de ulike pasientforløpene. Dagens takster er ikke tilpasset risikograviditeter som følges opp hjemme, for eksempel.
  • støtte fra medisinsk biokjemi\medisinsk teknisk avdeling for utlån av maskiner tilrettelagt for bruk i hjemmet uten helsepersonell tilstede.

Godt fornøyde på hjertemedisinsk poliklinikk

På hjertemedisinsk poliklinikk har de nettopp startet med digital hjemmeoppfølging av pasienter som trappes opp på hjertesviktmedisiner.

En kvinne iført hvit frakk
Maria Vistnes. Fotograf Anne Elisabeth Næss

Ifølge overlege Maria Vistnes presenterer digital hjemmeoppfølging en mulighet til å møte faglige og kapasitetsmessige forbedringsbehov ved hjertesviktpoliklinikken. Ved å erstatte fysiske konsultasjoner med digital hjemmeoppfølging kan antall konsultasjoner og opptrappingsperiode reduseres. Pasienten vil ukentlig rapportere relevante parametere som blodtrykk, symptomer, vekt og puls i appen, og ta blodprøver ved sykehuset hver 14. dag. Med en individualisert opptrappingsplan utarbeidet av lege, kan sykepleier gi instruksjoner til pasienten om videre opptrapping via appens meldingsfunksjonalitet. Dette muliggjør en tettere og mer effektiv oppfølging av pasienten.

- Foreløpig er både pasienter og sykepleiere godt fornøyde, og kommunikasjon med pasienten via chat fungerer overraskende godt. Løsningen er imidlertid under utvikling, og vi regner med å bruke tid på å finne den beste versjonen. Vi har stor tro på at digital hjemmeoppfølging kan løse noen av utfordringene vi har, og medføre at vi kan levere et enda bedre og mer effektiv tilbud til denne store pasientgruppen, sier Maria Vistnes.

Kick off 

OUS og Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) er også i gang med å teste ut digital hjemmeoppfølging av pasienter med cystisk fibrose (CF) med bruk av appen. Dette ble markert med kick off samling i april.

Bilde av seksjonsleder ved NSCF Egil Bakkheim og gruppe mennesker
Seksjonsleder ved NSCF Egil Bakkheim holder innlegg om prosjektet. 

Teknologiteamet bistår med å identifisere og utvikle pasientforløp

Prosjektet OUS Hjemme har i oppdrag å utvikle fellestjenester for hjemmesykehus på tvers av klinikker og pasientgrupper. DHO-teamet bistår klinikker og avdelinger med å identifisere og utvikle pasientforløp som kan egne seg for digital hjemmeoppfølging (DHO). 

- Prosjektene som nå er i gang, er igangsatt i tett samarbeid med OUS sitt DHO-team. DHO-teamet bistår med støtte og rådgiving fra ide-fasen, gjennom utvikling og tilpasning, innføring og evaluering, samt videre justeringer på løsningen etter hvert som avdelingen får erfaring med bruken. Vi jobber for at avdelingene lettest mulig skal kunne starte nye DHO-initiativ, og for at erfaringer og ideer fra de forskjellige initiativene skal kunne deles når stadig flere avdelinger tar i bruk digital hjemmeoppfølging, sier Anna Harmens, delprosjektleder Teknologi i OUS Hjemme.

DHO-teamet fra venstre: Eline Stømner Pettersen, Karin Sygna, Anna Harmens, Ivar Berge og Therese-Mari M. Bjørke
DHO-teamet fra venstre: Eline Stømner Pettersen, Karin Sygna, Anna Harmens, Ivar Berge og Therese-Mari M. Bjørke.

Teamet består av rådgivere med kompetanse på innovasjon, organisasjonsutvikling, tjenestedesign, kommunikasjon, teknologi, medisinsk-teknisk utstyr, samhandling og klinisk arbeidsflyt.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med: oushjemme@ous-hf.no

Les om prosjektet som først testet ut DHO med MyDignio og implementeringen av appen i saken Digital hjemmeoppfølging: Positive til Dignio-appen.

Sist oppdatert 05.06.2024