Hva er hjemmesykehus og digital oppfølging?

Hjemmesykehus og digital oppfølging inkluderer alle former for spesialisthelsetjenester i hjemmet, både avansert hjemmesykehus (AHS), ambulante tjenester og digital hjemmeoppfølging (DHO).

​​Oslo universitetsykehus skal tilby trygg, tilgjengelig og god behandling. Sammen med din behandler, kan dere finne det beste behandlings- og oppfølgin​​​gstilbudet. ​

Avanserte hjemmesykehus (AHS) betyr at pasienten er sykehusinnlagt hjemme og helsepersonell reiser ut til pasient.

Ambulante tjenester er for pasienter under poliklinisk behandling og oppfølging hvor helsepersonell reiser ut til pasient. Dette kalles også arenafleksibel behandling.

Hva er digital hjemmeoppfølging?​​

Digital hjemmeoppfølging kan være både

  • Digital konsultasjon som video- og telefonkonsultasjoner
  • Selvrapportering og egenregistrering av data via ulike digitale tjenester og løsninger
  • Monitorering eller overvåking hvor data overføres til sykehus fra medisinsk teknisk utstyr hjemme
  • Alarmering, med automatisk overføring av data fra hjem til sykehus med system for respons på varslinger og alarmer

Hvis du lurer på om du kan få tilbud om hjemmesykehus og digital oppfølging, spør den avdelingen du mottar oppfølging fra. Har du kun mottatt et innkallingsbrev, kan du ta kontakt med avdelingen som er oppgitt i brevet. ​

Sist oppdatert 04.09.2023