Zoledronsyre som tilleggsbehandling ved våt aldersrelatert makuladegenerasjon

Z-AMD-studien: Studiens formål er å undersøke om tilleggsbeandling med Zoledronsyre kan redusere behovet for behandling med øyeinjeksjoner ved våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Om studien

Våt AMD er en øyesykdom som rammer netthinnen hos eldre pasienter. Makula er den sentrale delen av netthinnen der skarpsynet dannes. Ved våt AMD vokser unormale blodårer inn i makula. Lekkasje og blødninger fra disse kan i løpet av uker til måneder medføre tap av skarpsynet. De unormale blodårene stimuleres av spesielle signalstoffer i øyet kalt vekstfaktorer. Ved å hemme disse vekstfaktorene med medikamenter, såkalte vekstfaktor-hemmere, kan aktiviteten i de unormale blodårene stoppes, slik at skarpsynet bevares. Medikamentene injiseres inn i øyet med en tynn nål, under sterile forhold og i lokalbedøvelse.

Våt AMD er en kronisk sykdom, og behandlingen kan være mangeårig til livslang. Enkelte pasienter må få øyeinjeksjoner hver fjerde uke, mens andre greier seg med behandling opp til hver tolvte uke. Behandlingen tilpasses den enkelte pasient. Færrest mulig øyeinjeksjoner for å holde sykdommen i sjakk er alltid målet.

Medikamentet zoledronsyre brukes i behandling av både benskjørhet og som forebyggende behandling av skjelettskade ved kreftsykdom. Zoledronsyre gis som en intravenøs infusjon, og effekten er langvarig. Ved benskjørhet gis behandlingen gjerne en gang årlig. Zoledronsyre påvirker imidlertid ikke bare skjelettet, men har som AMD-medikamentene også en vekstfaktor-hemmende effekt. I dette prosjektet vil vi undersøke om den vekstfaktor-hemmende effekten til zoledronsyre kan redusere behovet for AMD-behandling med øyeinjeksjoner.

Vitenskapelig tittel

Zoledronsyre som systemisk adjuvant behandling ved våt aldersrelatert makuladegenerasjon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du nylig har blitt diagnostisert med våt AMD hos øyelege.
Hvis du allerede har fått en eller flere øyeinjeksjoner, kan du ikke delta.

Du må ta en blodprøve før behandlingsoppstart. Hvis prøvesvaret viser at du har nedsatt nyrefunksjon eller lavt kalsiumnivå, kan du ikke delta i studien.

Alle pasienter i studien må opplyse om tidligere sykdommer samt faste medisiner (navn og dose).

Hva innebærer studien?

I tillegg til behandling med øyeinjeksjoner vil en pasientgruppe behandles med en zoledronsyre-infusjon ved studiestart og etter et halvt år (til sammen to infusjoner det første året), mens en kontrollgruppe kun får en placebo-infusjon (sterilt saltvann). Studien er planlagt å vare i ett år.

Oppfølging og behandling med øyeinjeksjoner skjer ellers på vanlig måte ved Øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus. Tilleggsbehandling med til sammen to zoledronsyre-infusjoner blir gitt på SpesialistSenteret Pilestredet Park. Senteret har lang erfaring med slike infusjoner, og behandlingen her tar omtrent 30 minutter.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler:

Behandling med zolendronsyre kan ha en tilleggseffekt hos pasienter som behandles for øyesykdommen våt AMD, og dermed redusere behovet for øyeinjeksjoner.

Mulige ulemper:

Mens AMD-behandling vanligvis finner sted på Øyeavdelingen på Ullevål sykehus, krever deltagelse i studien at du også møter opp til to halvårlige infusjoner ved SpesialistSenteret i Pilestredet Park. Deltagelse i studien krever også at du tar en blodprøve før behandlingsstart.Du må i tillegg besvare en systematisk spørreundersøkelse tre ganger, noe du vanligvis ikke må gjøre ved behandling av våt AMD.

Behandling med zolendronsyre innebærer en mulighet for bivirkninger. Forbigående feber og influensalignende symptomer sees hos 30-40 % etter første infusjon, men sjelden ved senere infusjoner. Sjeldent ses lavt kalsium-/fosfatnivå i blodet eller øyekatarr. Svært sjeldent kan zolendrosyre gi alvorlige bivirkninger som øyebetennelser, bendestruksjon i kjeven eller lårbeinsbrudd.

Kontaktinformasjon

Øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus har hovedansvaret for studien og for rekruttering av pasienter. Studien gjennomføres i samarbeid med SpesialistSenteret Pilestredet Park.

Professor Morten C. Moe

Øyeavdelingen, OUS

mortmo@ous-hf.no

Overlege, ph.d. Øystein K. Jørstad

Øyeavdelingen, OUS

oeyjoe@ous-hf.no