HELIOS-B:

Vutrisiran til pasienter med diagnostisert Amyloidose som affekterer hjertet

HELIOS-B er en legemiddelstudie som innebærer utprøving av legemiddelet Vutrisiran. Vi ønsker å se om dette medikamentet vil forsinke eller hindre forverring av den hjertesvikten som utvikles hos pasienter med ATTR-amyloid kardiomyopati.

Om studien

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

Utprøving av nytt legemiddel - Vutrisiran - til pasienter med diagnostisert Amyloidose som affekterer hjertet.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 11.09.2020 fram til 01.01.2025

Hvem kan delta?

Studien er for pasienter med diagnostisert ATTR-amyloid kardiomyopati.

Fastleger som ønsker mer informasjon kan kontakte Dr Einar Gude ved Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Hva innebærer studien?

For å delta i studien må man først avtale et besøk med studiestedet, der vi gjennom samtale finner ut om du ønsker å delta og gjør noen tester for å se om du passer inn i studien.

Studiedeltagelse innebærer opptil 25 studiebesøk i en periode på rundt 4 år. På studiebesøkene blir det tatt blodtrykk, blod-og urinprøver, gitt spørreskjemaer og samtale med sykepleier og kardiolog. 

Studielegemiddelet blir gitt som en injeksjon under huden hver 3. måned. Sykepleier setter denne injeksjonen når du er inne på visitt.

Studien er placebokontrollert. Det vil si at rundt halvparten av de som deltar i studien vil få «narremedisin». Dette blir tilfeldig trukket, og verken pasientene, legen eller sykepleier vil vite hvem som får studiemedisin og hvem som får narremedisin. Ved studiens slutt kan man få vite hva man fikk.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta i studien

Du er med på å utvikle en medisin for pasienter med Amyloidose. Du kan ha god effekt av behandlingen.Du følges helsemessig tett opp av kardiolog og sykepleier.

Mulige ulemper ved å delta i studien

Eventuelle bivirkninger av medikamentet. Må møte opp til besøk på Rikshospitalet hver 3. måned. Kan få «narremedisin».

Kontaktinformasjon

Studiesykepleier Linn Lindstrøm

Kardiologisk Forskning ved Rikshospitalet

linkat@ous-hf.no 23 07 24 07