Vurdering av oksygenbehov ved flyreise

Vi vil undersøke om voksne med CF vil ha behov for oksygentilskudd under flyreise for å unngå lav oksygenmetning i blod, og hvordan man best kan vurdere dette før flyreisen.

Om studien

Flyreise kan utgjøre en helserisiko hos de med lungesykdom fordi oksygenmetningen faller som følge av lavere oksygentrykk i flykabinen enn på bakken. Enkelte vil derfor trenge oksygentilskudd under flyreise. Det er viktig at man på forhånd har et enkelt verktøy for å identifisere disse.

Da CF-pasienter reiser mye med fly, både i Norge og utlandet, trenger vi enkle tester for å identifisere hvem som trenger å reise med oksygentilskudd, hvem som kan reise uten slik behandling, og hvem som trenger ressurskrevende ekstraundersøkelser med fly-test (HAST) for avklaring av oksygenbehov under flyreise.

OM «Å REISE MED FLY» FOR PERSONER MED CF

Når flyet er i marsjhøyde er oksygentrykket i kabinen redusert tilsvarende det en finner ved 2.438 meter over havet, det vil si som å befinne seg på toppen av Galdhøpiggen.

Personer med lungesykdom vil kunne få så lav oksygenmetning i blodet under flyreise at supplerende oksygentilførsel er anbefalt. I følge internasjonale retningslinjer er oksygentilskudd under flyreise anbefalt ved oksygenmetning under 85 %.

Det er imidlertid utfordrende å beregne forventet fall i oksygenmetning under flyreise. Ved tvil anbefales derfor simulert fly-testing med "Hypoxia Altitude Simulation Test (HAST). Under testen puster pasienter inn en gassblanding bestående av 15,1 % oksygen i 15-20 minutter for å simulere forholdene i en flykabin.

Dette er en ressurskrevende undersøkelse som krever avansert og kostbart laboratorieutstyr samt spesialkompetent personell, noe de færreste sykehus har. For å redusere antall pasienter som må til ressurskrevende ekstraundersøkelser (HAST) så har man etterlyst enklere, mer praktiske metoder.

Da en stor andel av CF pasientene reiser med fly til/fra kontroll ved vår institusjon, har man ved det planlagte prosjektet også en unik mulighet for å sammenlikne oksygenmetning under en reell flyreise med verdier på bakken.

Vitenskapelig tittel

CyFF: Cystisk fibrose og Fit-to-Fly

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du blir spurt om å delta i studien dersom du følges for din CF ved lungemedisinsk avdeling OUS eller NSCF og er 18 år eller over.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi vil undersøke om et praktisk algoritme kan identifisere pasienter med CF som kan fly uten oksygen, de som trenger oksygen- og de som bør gjennomføre en HAST for nærmere avklaring av oksygenbehov.

Vi måler da oksygenmetning med et pulsoksymeter i hvile og ved anstrengelse (6 minutters gangtest) før flyreise. Du må ikke ta blodprøve. Du tar en vanlig lungefunksjonsprøver (spiromteri og gassdiffusjon) og HAST.

Da belastningstest på tredemølle inngår ved årskontroll av deg som CF-pasienter, ønsker vi derfor også å undersøke om tredemølletest kan erstatte 6 minutters gangtest.

Vær oppmerksom

Fordelen ved å delta i studien er at du vil bli fulgt grundig opp, og få økt innsikt i egen helsesituasjon og trygghet i forbindelse med flyreise.

En mulig ulempe er at våre tester kan vise at du bør reise med oksygentilskudd mens du selv ikke ønsker å reise med slikt utstyr.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig er Lungemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), og studien utføres i samarbeid med Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF). Du blir spurt om å delta i studien dersom du følges for din CF ved lungemedisinsk avdeling OUS eller NSCF.

Dersom du ønsker ytterligere pasientinformasjon tilsendt kan du få dette ved å henvende deg til prosjektleder overlege PhD Aina Akerø, Lungemedisinsk poliklinikk OUS Ullevål.

(Personopplysninger må ikke oppgis på e-post, jfr regler for personvern fra 1. mai 2018).

Overlege PhD Aina Akerø

Prosjektleder

uxaibl@ous-hf.no 22 11 92 80

Lungemedisinsk poliklinikk OUS Ullevål

Professor Ole Henning Skjønsberg

Forskningsleder

22 11 92 80

Lungemedisinsk poliklinikk OUS Ullevål

Overlege Pål Finstad

Leder for CF-seksjonen

22 11 92 80

Lungemedisinsk poliklinikk OUS Ullevål