Validering av adenomyosekalkulator (AdenoCAL)

Studien undersøker kvaliteten av et nytt diagnostisk verktøy for livmorsykdommen adenomyose.

Om studien

Studien undersøker kvaliteten av et nytt diagnostisk verktøy for livmorsykdommen adenomyose hos kvinner som skal til planlagt fjerning av livmoren sin. Ved bruk av innvendig ultralyd og noen spørsmål om symptomer, skal verktøyet kunne hjelpe til å finne ut om det er sannsynlig at en kvinne har adenomyose eller ikke.

Adenomyose er en tilstand hvor livmorslimhinnen, som vanligvis er i livmorhulen, befinner seg feilplassert i livmorveggen. Adenomyose er tett beslektet med den mer kjente tilstanden endometriose, hvor vev lignende livmorslimhinnevevet er lokalisert i bekkenet og bukhulen.

Adenomyose og endometriose forekommer ofte samtidig og har mange likhetstrekk. Ca. 35% av kvinnene med adenomyose har ingen plager, mens resten har plager i form av kraftige menstruasjonsblødninger og/eller sterke smerter under menstruasjonen. Andre symptomer/følgetilstander er kroniske bekkensmerter, nedsatt fruktbarhet og smerter ved samleie.

Adenomyose er en tilstand som forverres over tid. Uten behandling blir symptomene sterkere og risikoen for følgetilstander øker. Det er derfor viktig å diagnostisere tilstanden tidlig.

Adenomyose kan være vanskelig å diagnostisere, også for spesialister i gynekologi, ettersom påvisning av adenomyose med bruk av ultralyd krever erfaring.

Ved bruk av innvendig ultralyd og noen spørsmål om symptomer, skal «adenomyosekalkulatoren» kunne beregne sannsynligheten for at en kvinne har adenomyose eller ikke.

I denne oppfølgingsstudien kvalitetssikrer vi dette verktøyet, før det kan bli brukt av alle gynekologer i arbeidshverdagen sin.

Les mer om studien på clicaltrials.gov

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Kvinner som skal til planlagt fjerning av livmoren sin kan delta i studien, uavhengig om det er mistanke om adenomyose eller ikke.

Studien berører ikke pasientløpet eller pasientbehandlingen. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Når du samtykker til å delta, kommer vi til å gjennomføre en 3D-ultralyd av livmoren via skjeden (innvendig eller transvaginal ultralyd). Du vil ikke merke noen forskjell på en 3D-ultralydundersøkelse sammenliknet med en 2D-ultralydundersøkelse som vanligvis tas i utredningen av gynekologiske sykdommer.

 • Du fyller også ut et spørreskjema hvor vi ber om informasjon om hyppigheten og intensiteten av eventuelle symptomer på adenomyose.
 • Vi registrerer høyde, vekt og om du brukte hormoner da ultralydundersøkelsen ble tatt.
 • Etter fjerning av livmoren blir den sendt til en finvevsundersøkelse (histologi) og
 • Vi registrerer om det ble funnet adenomyose eller ikke.

Med denne studien undersøker vi kvaliteten av et nytt diagnostisk verktøy for livmorsykdommen adenomyose. Verktøyet er kalt «adenomyosekalkulator». 

Vær oppmerksom

Du mottar den samme behandlingen og oppfølgingen som alle andre pasienter, med unntak av 3D ultralyd, som er et mer nøyaktig diagnostisk verktøy og ikke ennå standard.

Med deltagelse i denne studien yter du et viktig bidrag til klinisk forskning og utvikling av verktøy for å diagnostisere adenomyose.

Deltagelse i studien fører ikke til at du får en annen behandling du ellers ville ha fått, at operasjonen din blir fremskyndet eller utsatt.

Kontaktinformasjon

For å melde interesse for studien kan du kontakte den lokale studielegen Marianne Omtvedt i Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus på e-post: maromt@ous-hf.no

Studien foregår ved et samarbeid mellom fem avdelinger/sykehus.

Hovedansvarlig for studien er:

 • Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Lokal prosjektansvarlig: Lege Marianne Omtvedt

De fire andre avdelingene/sykehusene som deltar i studien er:

 • St. Olavs Hospital. Lokal prosjektansvarlig: Overlege Ingrid Marie Ringen
 • Akershus Universitetssykehus. Lokal prosjektansvarlig: Ph.D. Jette Stær-Jensen
 • Sykehuset i Vestfold. Lokal prosjektansvarlig: Overlege Siri Skrøppa
 • Universitetssykehuset Turku, Finland. Lokal prosjektansvarlig: Ph.D. Kirsi Joronen

Er du pasient ved et av disse fire sykehusene og ønsker delta i studien, ta kontakt med studielege Marianne Omtvedt, maromt@ous-hf.no, så videreformidler hun kontakten.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Sykehuset i Vestfold
 • St. Olavs Hospital
 • Akershus universitetssykehus