Vagusstimulering ved hjertesvikt

Anthem-studien: I denne studien prøver vi ut en ny behandling for hjertesvikt ved hjelp av stimulering av vagusnerven.

Om studien

I denne studien inkluderer vi pasienter med hjertesvikt som allerede er optimalt behandlet med medisiner. Vagusstimulatoren har i tidligere studier antydet at den kan forbedre hjertefunksjonen betydelig og dermed redusere symptomene på hjertesvikt.

Vitenskapelig tittel

Autonom reguleringsterapi for å forbedre hjertefunksjon og redusere progresjon av hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (ANTHEM-HFrEF)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Interesserte pasienter med hjertesvikt kan kontakte studiesykepleier ved Kardiologisk Forskning, se kontaktinformasjon nedenfor. Du får da mer informasjon om studien.

Hva innebærer studien?

  • I denne studien inkluderer vi pasienter med hjertesvikt som allerede er optimalt behandlet med medisiner.
  • Når du blir inkludert i studien gjør vi det en tilfeldig trekning der 2/3 får implantert inn en vagusstimulator og 1/3 skal fortsette med den behandlingen de allerede har. Alle blir fulgt opp i opptil 5 år.
  • Vagusstimulatoren er et lite apparat på størrelse med en pacemaker, som vi legger inn under huden ved kragebenet mens du er i narkose. En elektrode som er koblet til stimulatoren blir lagt under huden og festet i vagusnerven på høyre siden av halsen. Styrken på stimuleringen blir bestemt av legen, og oppjustering skjer gradvis når studiedeltagerne er inne på kontroll.
  • Vagusstimulatoren har i tidligere studier antydet at den kan forbedre hjertefunksjonen betydelig og dermed redusere symptomene på hjertesvikt.
  • Studiedeltagerne blir fulgt opp med kontroller der vi tar blodprøver, ultralyd av hjertet, tester gangfunksjonen, blodtrykk og puls.  Du får også samtaler med lege og sykepleier.
  • Studien foregår i flere land, både i Europa og USA.

Vær oppmerksom

Du blir fulgt opp av kardiolog og sykepleier i opptil 5 år.

Kontaktinformasjon

Prof. Lars Gullestad

lars.gullestad@medisin.uio.no

Studiesykepleiere Linn Lindstrøm,  Elisabeth Bjørkelund og Christina H. Bendz

Kardiologisk forskning

linkat@ous-hf.no 23 07 24 07