Utvikling av DNA-vaksiner mot nye varianter av koronavirus

Godkjente vaksiner fra blant annet Moderna og Pfizer har vist seg å være effektive mot covid-19. Nye virusvarianter gjør likevel at det også vil bli behov for å utvikle nye vaksiner. Denne studien undersøker sikkerhet og immunrespons til to nye DNA-vaksiner mot covid-19.

Om studien

Studien er en åpen fase 1 og 2 doseøkende studie, og de to forebyggende (profylaktiske) covid-19-vaksinene gis til voksne, friske, frivillige forsøkspersoner.

De to vaksinene utvikles av det norske kreftvaksineselskapet Vaccibody. De inneholder DNA som på liknende måte som mRNA-vaksinene har oppskriften på deler av koronaviruset som skal gjøre at immunforsvaret produserer antistoffer og T-celler.

Vaksinene retter seg mot ulike deler av koronaviruset og kan gi en bedre og bredere beskyttelse mot nye virusvarianter. Studien vil kunne gi oss nyttig informasjon om hvordan og hvor effektivt vi danner immunrespons (antistoffer, T-cellerespons) etter vaksinering.

Multisenterstudie

Det er to studiesenter i Norge: Oslo universitetssykehus, Ullevål og Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Vitenskapelig tittel

En fase 1/2, åpen, doseeskalerende studie som skal undersøke sikkerhet og immunrespons av to COVID-19 DNA vaksine kandidater.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For vaksine kandidat 1 (VB10.2129, antistoff vaksine) kan du bli med i studien hvis du er frisk, mellom 18-60 år, allerede har fått maksimum to eller tre doser av en mRNA koronavaksine (Pfizer og/eller Moderna) og det har gått minst 4,5 måneder siden du fikk siste dose.

For vaksine kandidat 2 (VB10.2210, T celle vaksine) kan du bli med i studien hvis du er frisk, mellom 18-60 år, allerede har fått to eller tre doser av en mRNA koronavaksine (Pfizer og/eller Moderna) og det har gått minst 8 uker siden du fikk siste dose.

Hva innebærer studien?

Studien varer i ett år og du vil bli innkalt til mellom 11 og 15 studiebesøk på sykehus, avhengig om du får en eller to doser med vaksine.

Reiseutgifter til studiebesøkene vil bli refundert. Det utbetales også en godtgjørelse for tidsbruk i forbindelse med studiedeltagelse på totalt kr. 5000,-.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta i studien

En mulig fordel for deg dersom du deltar er at vaksinene kan gi en bedre beskyttelse mot å utvikle alvorlig sykdom dersom man smittes av nye varianter av koronaviruset.

I løpet av studien vil du bli fulgt opp tett av studielege og sykepleier, og informert dersom noen av undersøkelsene skulle vise unormale verdier. Studielegen vil i så fall sørge for at du får den behandling du måtte trenge.

Mulige ulemper ved å delta i studien 

Som ved enhver klinisk legemiddelutprøvingsstudie innebærer deltakelse i denne studien noen risikoer og mulige bivirkninger. Tilsvarende vaksinetyper (DNA-vaksiner) er testet ut mot andre sykdommer og det har ikke vært rapportert om alvorlige bivirkninger.

Alle undersøkelser, samt studievaksinen, er gratis. Du kan selv stoppe deltagelse i studien når du måtte ønske.

Kontaktinformasjon

Hvis du er interessert i å delta i studien, kan du kontakte:

Oslo Universitetssykehus
Seksjonsoverlege Anne Ma Dyrhol-Riise ved Infeksjonsmedisinsk avd.
Kontakt: Linda Gail Skeie, e-post: liskei@ous-hf.no  
Telefon: 469 29 167

Haukeland Universitetssykehus
Overlege Camilla Tøndel, Klinisk forskningspost, Forskning- og utviklingsavdelingen.
Kontakt: e-post: kfpv@helse-bergen.no
Telefon : 55 97 28 90

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen