MER-XMT-1536-1-studien:

Utprøving av studielegemiddelet XMT-1536 hos pasienter med platinaresistent høygradig serøs eggstokk-, bukhinne- eller egglederkreft

Studien fortsetter å undersøke bruk av XMT-1536 (upifitamab-rilsodotin) i behandling av platinaresistent eggstokkreft. Vi ønsker nå å samle inn mer informasjon om hvordan pasienter reagerer på denne utprøvende behandlingen.

Om studien

Denne forskningsstudien innebærer testing av det utprøvende studielegemidlet XMT-1536 (upifitamab-rilsodotin).  At det er et utprøvende legemiddel betyr at det ikke er godkjent som behandling ved kreft. XMT-1536 er en «målrettet behandling», noe som betyr at det retter seg spesifikt mot en svulst. Det er en type antistoffkonjugat og består av to deler som er satt sammen til ett legemiddel.  Formålet med studien er å fortsette å undersøke dosen av XMT-1536 som man kom frem til i den første delen av studien (doseeskaleringsstudie), og å samle inn mer informasjon om hvordan pasienter reagerer på å få XMT-1536. Denne studien kan være aktuelt hvis tidligere behandlinger ikke har virket (eller har sluttet å virke) mot kreften og svulsten har fortsatt å vokse.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

En fase 1b/2, første-hos-mennesker, doseeskalerings- og ekspansjonsstudie av XMT-1536 hos pasienter med solide svulster som sannsynligvis uttrykker NaPi2b.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan bli bedt om å delta i denne studien hvis du er over 18 år og har blitt diagnostisert med platinaresistent høygradig serøs eggstokk-, primær bukhinne- eller egglederkreft og tidligere behandlinger ikke har virket (eller har sluttet å virke) mot kreften og svulsten har fortsatt å vokse.

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Studieforløp inkluderer 4 faser: Screening, behandlingsfasen, behandlingslutt og oppfølgning.

 1. Screening
  Ved screening, (opptil 28 dager), vil du ta tester og undersøkelser for å vurdere om du er egnet for studien. 
 2. Behandlingsfasen: 
  Behandlingene er delt inn i sykluser på 28 dager med ulike tester/prøver og vurderinger i løpet av perioden. Du vil få studielegemidlet på dag 1 i hver syklus. Etter at du har fått legemidlet for første gang, må du bli på sykehuset i ca. 1,5 timer til overvåking. Behandlingsfasen består av sykluser på 28 dager. Før hver syklus vil legen din og sykepleierne evaluere  om du skal fortsette med denne behandlingen. Evalueringen ser på sykdomsforverring, sykdom som forhindrer videre administrering av behandlingen og/eller uakseptable uønskede hendelser.
 3. Behandlingsslutt:
  Ved behandlingsslutt har man et besøk på studiesenteret 30 dager etter behandlingen er avsluttet for sikkerhetsvurderinger. 
 4. Videre oppfølging:
  Etter du er ferdig med behandlingen  vil studieteamet kontakte deg regelmessig for å høre hvordan du  har det. Dette skjer i opptil 6 måneder.
 
Deltakelse i denne studien krever fysisk oppmøte på Radiumhospitalet ca en gang i uken mens du er under behandling.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:
 
Oslo universitetssykehus HF 
Avdeling for kreftbehandling 
Utprøvingsenheten, Radiumhospitalet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
 
Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med:
 

Knut Smeland

Ansvarlig lege

knusme@ous-hf.no 22 93 40 00