Paradise-studien:

Utprøving av Entresto vs Ramipril hos pasienter med nylig hjerteinfarkt

Paradise-studien prøver ut legemidlene Entresto vs Ramipril hos pasienter som nylig har gjennomgått akutt hjerteinfarkt og har redusert hjertepumpefunksjon.

Om studien

En legemiddelstudie som gjøres for å evaluere effekt og sikkerhet av legemiddelet Entresto sammenlignet med Ramipril hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og har tegn til hjertesvikt (redusert hjertepumpefunksjon).

Multisenterstudie

Studien foregår i flere land, totalt 650 studiesentre i hele verden.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

Utprøving av legemidlene Entresto mot Ramipril hos pasienter som nylig har gjennomgått akutt hjerteinfarkt og har redusert hjertepumpefunksjon.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

DENNE STUDIEN TAR IKKE LENGRE INN NYE PASIENTER.

Studien inkluderer pasienter som er akutt innlagt med hjerteinfarkt og som har tegn til hjertesvikt.

Interesserte pasienter med hjertesvikt kan kontakte studiesykepleier ved Kardiologisk Forskning, se lenger ned. De vil da få mer informasjon om studien.

Hva innebærer studien?

To medikamenter testes mot hverandre. Ramipril inngår allerede i standard behandling av pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og har pumpesvikt. Entresto er et medikament som i dag brukes i behandling av kronisk hjertesvikt. Det skal nå testes om det vil virke like godt eller bedre også i den akutte fasen etter hjerteinfarkt, sammenlignet med Ramipril.

Pasientene følges med jevnlige kontroller der man måler blodtrykk, tar EKG og blodprøver, får utdelt studiemedisin, har samtaler med sykepleier og undersøkes av hjertelege. 

Vær oppmerksom

Pasientene følges opp i 3-4 år, og vil få informasjon og rådgiving om evt bivirkninger o.l. underveis i forløpet.

Kontaktinformasjon

Professor Lars Gullestad  mail:  lars.gullestad@medisin.uio.no

Kardiologisk forskning ved studiesykepleiere Elisabeth Bjørkelund og Christina H Bendz
Kontortelefon 230 72407 Mail: cholt@ous-hf.no