Utprøving av en ny medisin for å redusere triglyserider hos personer med hypertriglyseridemi og økt risiko for kransåresykdom

Vi ønsker nå å prøve ut en ny triglyseridsenkende medisin (Olezarsen) hos pasienter med hypertriglyseridemi og økt risiko for kransåresykdom.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke effekten av Olezarsen sammenlignet med placebo på grad av endring i fastende triglyserider, samt å evaluere effekten av Olezarsen sammenlignet med placebo etter en behandlingsperiode på ett år.

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Det er flere kriterier du må fylle for å kunne være med i studien, men det viktigste er:

  • at dine fastende triglyserider er over 5.65 mmol/L
  • eller at du har fastende triglyserider over 2.26 mmol/L og har kransåresykdom. 
  • eller at du har fastende triglyserider over 2.26 mmol/L, har diabetes og er over 55 år.
Om du er interessert og tror du kan være aktuell for denne studien kan du ta kontakt med oss (se kontaktfeltet).

Hva innebærer studien?

Hvis du oppfyller kravene for å delta i denne studien, vil du få enten Olezarsen eller placebo. Det er størst sannsynlighet for at du får aktiv medisin: 3 av 4 vil få den aktive medisinen Olezarsen, mens 1 av 4 vil få ikke-virksom medisin (placebo).

Studiemedisinen skal tas i tillegg til dine vanlige medisiner. Medisinen vil bli gitt som et stikk i magen hver 4. uke i ett år. Du må altså møte på studiestedet én gang i måneden gjennom et helt år. 

Som en del av studien vil det bli tatt blod- og urinprøver av deg, samt EKG. I Norge vil de som deltar i studien også få tilbud om delta i en delstudie som innebærer at det blir tatt CT av dine kransårer (frivillig). 

Studielegen vil prate med deg om din sykehistorie (tidligere sykdommer og plager) inkludert medisinene du bruker. Studiesykepleier vil også prate med deg om din diett, og gi deg diettveiledning. 

Vær oppmerksom

Det er ingen garanti for at du vil ha noen nytte av å delta i denne studien. Studielegemidlet kan muligens bidra til bedring av helsen din. Informasjonen som samles inn kan hjelpe forskere med å finne nye behandlinger for fremtidige pasienter. 

Du kan oppleve bivirkninger av studiemedisinen, slik som kløe og rødhet på stikkstedet, hodepine og økte leverenzymer. Det kan også være andre bivirkninger knyttet til studiemedisinen som vi ikke kjenner per i dag.  

Du får ingen kompensasjon for å delta i studien, men reisekostnader vil bli dekket. 

Kontaktinformasjon

Lipidklinikken (nasjonalt koordinerende senter): Julie Hansen, telefon: 23034605

Samarbeidspartnere

Studien er internasjonal, men i Norge det Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus som er nasjonalt koordinerende senter.