Utprøving av en ny medisin for å redusere kolesterolet hos personer med høy risiko for hjerte- eller karsykdom

Vi ønsker å prøve ut en ny kolesterolsenkende medisin (LIB003 eller lerodalcibep) hos pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke grad av kolesterolreduksjon som oppnås samt forekomst av bivirkninger ved den nye medisinen lerodalcipeb. 

Du får ingen kompensasjon for å delta i studien, men reisekostnader vil bli dekket.

Lenke til ClinicalTrials.gov:

Vitenskapelig tittel

Lerodalcibep for reduksjon av kolesterol hos personer med høy risiko for kransåresykdom (LIBerate-HR)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 11.11.2021

Hvem kan delta?

Det er flere kriterier du må fylle for å kunne være med i studien, men det viktigste er at du har høy risiko for hjerte- eller karsykdom (påvist kransåresykdom v/ ekko, CT eller angiografi; kjent type 2-diabetes; LDL-kolesterol > 4,9 mmol/L; nyresvikt m/ eGFR<60 mL/min/1,73m2), og at ditt LDL-kolesterol er over 2,6 mmol/L. Om du er interessert og tror du kan være aktuell for denne studien, kan du ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon).  

Hva innebærer studien?

Studiemedisinen settes som et stikk i magen hver 4. uke og skal tas i tillegg til dine vanlige medisiner. Du må møte på studiestedet én gang i måneden gjennom hele studien som har en varighet på 52 uker (totalt 13 doser av studiemedisinen). 

Studien er placebokontrollert. Det vil si at 1 av 3 vil få ikke-virksom medisin, mens 2 av 3 vil få aktiv medisin. Etter fullført studie vil du få tilbud om å være med i en oppfølgingsstudie der alle får aktiv medisin i ytterligere 72 uker. 

Som en del av studien vil det bli tatt blod- og urinprøver av deg og EKG (hjerteundersøkelse). Studielegen vil også prate med deg om din sykehistorie (tidligere sykdommer og plager) inkludert medisinene du bruker. 

Kontaktinformasjon

  • Oslo universitetssykehus, Lipidklinikken (nasjonalt koordinerende senter): Ellen Hillestad, tlf. 23 03 31 59.
  • Oslo universitetssykehus, Preventiv kardiologi: Eli Heggen, tlf. 23 03 48 44
  • Aktimed Helse AS: Hans Olav Høivik, tlf. 93 07 33 13

Samarbeidspartnere

Studien er internasjonal, men i Norge er det Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus som er nasjonalt koordinerende senter. Avdeling for preventiv kardiologi (også ved Oslo universitetssykehus) samt Aktimed Helse AS er andre studiesteder i Norge som også vil rekrutterer pasienter til samme studie.