Utprøving av en ny medisin for å redusere kolesterolet hos personer med hjerte- og karsykdom

Vi ønsker å prøve ut en ny kolesterolsenkende medisin (LIB003 eller lerodalcibep) hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke grad av kolesterolreduksjon som oppnås, og bivirkninger ved den nye medisinen lerodalcipeb. 

Du får ingen kompensasjon for å delta i studien, men reisekostnader vil bli dekket.

Lenke til ClinicalTrials.gov: 

Vitenskapelig tittel

Lerodalcibep for reduksjon av kolesterol hos personer med hjerte- og karsykdom (LIBerate-CVD)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 11.11.2021

Hvem kan delta?

Det er flere kriterier du må fylle for å kunne være med i studien, men det viktigste er at du har kjent hjerte- eller karsykdom (tidligere hjerteinfarkt eventuelt utført utblokking eller ACB-oprerasjon, tidligere hjerneslag eller trange blodkar til bena), og at ditt LDL-kolesterol er over 1,8 mmol/L. Om du er interessert og tror du kan være aktuell for denne studien, kan du ta kontakt med oss (se kontaktfeltet).

Hva innebærer studien?

Studiemedisinen settes som et stikk i magen hver 4. uke og skal tas i tillegg til dine vanlige medisiner. Du må møte på studiestedet én gang i måneden gjennom hele studien som varer 52 uker (totalt 13 doser av studiemedisinen). 

Studien er placebokontrollert. Det betyr at 1 av 3 vil få ikke-virksom medisin, mens 2 av 3 vil få aktiv medisin. Etter fullført studie vil du få tilbud om å være med i en oppfølgingsstudie der alle får aktiv medisin i ytterligere 72 uker. 

Som en del av studien vil det bli tatt blod- og urinprøver av deg og EKG (hjerteundersøkelse). Studielegen vil også prate med deg om din sykehistorie (tidligere sykdommer og plager) inkludert medisinene du bruker.

Kontaktinformasjon

Ellen Hillestad

23 03 31 59

Oslo universitetssykehus, Lipidklinikken (nasjonalt koordinerende senter)

Eli Heggen

23 03 48 44

Oslo universitetssykehus, Preventiv kardiologi

Hans Olav Høivik

93 07 33 13

Aktimed Helse AS

Samarbeidspartnere

Studien er internasjonal, men i Norge er det Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus som er nasjonalt koordinerende senter. Avdeling for preventiv kardiologi (også ved Oslo universitetssykehus) samt Aktimed Helse AS er andre studiesteder i Norge som også vil rekruttere pasienter til samme studie.