Utprøving av en ny medisin for å redusere kolesterolet hos personer med familiær hyperkolesterolemi

Vi ønsker å prøve ut en ny kolesterolsenkende medisin (LIB003 eller lerodalcibep) hos pasienter med kjent familiær hyperkolesterolemi.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke grad av kolesterolreduksjon som oppnås samt forekomst av bivirkninger ved den nye medisinen lerodalcipeb.

Du får ingen kompensasjon for å delta i studien, men reisekostnader vil bli dekket.

Lenke til ClinicalTrials.gov:

Vitenskapelig tittel

Lerodalcibep for reduksjon av kolesterol hos personer med familiær hyperkolesterolemi (LIBerate-FH)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Det er flere kriterier du må fylle for å kunne være med i studien, men det viktigste er at du har kjent familiær hyperkolesterolemi (FH), at ditt LDL-kolesterol er over 1,8 mmol/L og at du ikke bruker PCSK9-hemmer (kolesterolsenkende sprøytebehandling). Om du er interessert og tror du kan være aktuell for denne studien kan du ta kontakt med oss (se kontaktfeltet).

Hva innebærer studien?

Studiemedisinen settes som et stikk i magen hver 4. uke og skal tas i tillegg til dine vanlige medisiner. Du må møte på studiestedet én gang i måneden gjennom hele studien som har en varighet på 24 uker (totalt 6 doser av studiemedisinen).

Studien er placebokontrollert. Det betyr at 1 av 3 vil få ikke-virksom medisin, mens 2 av 3 vil få aktiv medisin. Etter fullført studie vil du få tilbud om å være med i en oppfølgingsstudie der alle får aktiv medisin i ytterligere 72 uker.

Som en del av studien vil det bli tatt blod- og urinprøver av deg samt EKG (hjerteundersøkelse). Studielegen vil også prate med deg om din sykehistorie (tidligere sykdommer og plager) inkludert medisinene du bruker.

Kontaktinformasjon

Ellen Strøm

Lipidklinikken

23 03 46 03

Nasjonalt koordinerende senter.

Eli Heggen

Preventiv kardiologi

23 03 48 44

Samarbeidspartnere

Studien er internasjonal, men i Norge er det Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus som er nasjonalt koordinerende senter. Avdeling for preventiv kardiologi ved Oslo universitetssykehus vil også rekruttere pasienter til samme studie.