Undersøkelse av familiemedlemmer til personer som har Type 1 diabetes

Formålet med studien er å få mer kunnskap om Type 1 diabetes (T1D) ved å samle data fra slektninger av personer med T1D for å kunne bremse eller stanse sykdommen.

Om studien

Type 1 diabetes (T1D) er en kronisk sykdom med fare for alvorlige komplikasjoner. Vi vet at de nærmeste slektningene til en person med T1D har litt høyere økt risiko for å få sykdommen. Noen av dem har diabetesrelaterte autoantistoff i blodet, som tegn på at det skjer en prosess i de cellene som lager insulin. Når disse cellene blir ødelagt av immunforsvaret, får en insulinmangel og T1D.

Vitenskapelig tittel

INNODIA-studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien må:

  • en i familien din ha Type 1 diabetes, altså mor, far, søsken/halvsøsken eller barn. De må ha fått diagnosen før de var 45 år gamle.
  • du være over 5 år og under 45 år.

Du kan ikke delta i studien hvis du bruker medisiner som påvirker immunsystemet ditt.

Studien er per 25.10.2021 midlertidlig lukket for inklusjon.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi tar en blodprøve av deg for å undersøke om du har diabetesrelaterte autoantistoff i blodet. Rundt 6-8 % av de nærmeste slektningene (foreldre, søsken, barn) til en person med T1D har dette. Det er ikke sikkert at du får T1D selv om du har autoantistoff, men sannsynligheten er større. Selv om du ikke får påvist autoantistoffer, kan vi ikke garantere at du aldri får T1D.

Første besøk med blodprøvetakning går fort, under 30 minutter.

Hvis du ikke har autoantistoff, spør vi deg om å svare på et kort spørreskjema en gang årlig i 4 år.

Hvis du får påvist autoantistoff, inviteres du til å bli med på videre oppfølging, totalt 7 besøk over 4 år. Da gjør vi en sukkerbelastningstest og tar flere blodprøver, urinprøve og avføringsprøve. Hvert  studiebesøk tar ca 3 timer.

Du kan få dekket reiseutgifter, og eventuelt utgifter til overnatting etter gjeldende regler for pasientreiser. Utover dette vil det ikke bli gitt kompensasjon for deltagelse i vår studie.

Totalt deltar mange sykehus i 15 ulike europeiske land.
Nasjonalt koordinerende senter er Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
I Norge rekrutterer vi fra hele landet, men oppfølgning og prøvetakning skjer på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Relevante lenker

Informasjonsside om INNODIA-studien
Oslo diabetes, INNODIA-studien

Vær oppmerksom

Fordeler:

  • Vi kan oppdage diabetes hos deg tidlig.
  • Det kan senere bli aktuelt å spørre deg om du vil delta i studier som har som hensikt å bremse utviklingen eller forebygge T1D.

Ulemper:

  • Du må ta blodprøver.
  • Hvis du har autoantistoff og ønsker å være med videre, vil det kreve litt av din tid

Kontaktinformasjon

Kristin Namtvedt Tuv

Barnelege

krtu@ous-hf.no 924 366 90

Ikke del sensitive opplysninger i e-post.