Trykksenkende kirurgi ved grønn stær (NorMIGS-studien)

Vi undersøker ulike typer kirurgi for å senke trykket i øyet ved grønn stær (glaukom), med fokus på såkalt mikro-invasiv glaukomkirurgi (MIGS) der man implanterer en shunt i øyet.

Om studien

Grønn stær (glaukom) er en sykdom der det blir skade på synsnerven som igjen påvirker sidesynet. I langtkomne tilfeller kan grønn stær også gi blindhet. Glaukom er en vanlig øyetilstand og forekomsten øker med alderen.  Synsnerveskaden er assosiert med høyt trykk i øyet, og behandlingen er å senke øyetrykket med øyedråper, laser eller med kirurgi. 

De siste årene har det blitt introdusert flere kirurgiske metoder der man implanterer tuber eller mikro-shunter i øyet – såkalt Micro-invasive eller Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS). Ett av alternativene som har økt mye i popularitet det siste året er Preserflo (Santen). I denne studien ønsker vi å undersøke den trykksenkende effekten og sikkerheten (i form av risiko for komplikasjoner og påvirkning av strukturer i øyet ved bruk av MIGS i en norsk populasjon, i studien NorMIGS). Dette vil vi sammenlikne med mer tradisjonell glaukomkirurgi.

Vitenskapelig tittel

NorMIGS – En prospektiv studie av micro-invasive glaucoma surgery (MIGS)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som skal opereres for grønn stær (glaukom) på Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus vil bli spurt om de ønsker å delta i studien dersom man tilfredsstiller inklusjonskriteriene. 

Aktuelle pasienter henvises til Øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Seksjon for fremre segment. Henvisningen adresseres:
 
Oslo universitetssykehus
Øyesykdommer
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien innebærer at du får utført noen ekstra undersøkelser utover det som er vanlig etter slik kirurgi, blant annet av betennelsesreaksjonen inni øyet og billedundersøkelse av netthinnen. I tillegg blir du innkalt til noen ekstra kontroller på sykehuset. Selve behandlingen er lik som for de som ikke deltar i studien, og valget av operasjonsmetode påvirkes ikke av deltakelse i studien. 

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien innebærer litt flere kontroller på Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus enn det som er vanlig etter en slik operasjon. Men samtidig får du da langvarig oppfølging på samme avdeling som har utført operasjonen, med mulighet for undersøkelse av kirurgen ved behov. Ved å delta i studien bidrar du til ny kunnskap som vil kunne gi en mer optimal behandling for denne pasientgruppen i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder for studien: Olav Kristianslund (seksjonsleder og overlege).

Telefonnummer til Øyeavdelingen er 22 11 85 45 (sentralt) eller 22 11 75 99 (forskningssekretær).