Trykkbølgebehandling sammenlignet med standardisert treningsopplegg eller vanlig behandling hos pasienter med plantar fasciopati/plantar fasciitis

Formålet med studien er å undersøke om trykkbølgebehandling eller et standardisert treningsprogram er mer effektivt i behandlingen av plantar fasciopati enn vanlig behandling. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Plantar fasciopati eller plantar fasciitis er en vanlig årsak til hælsmerter. Det har vært prøvd ut flere behandlingsmetoder, men det er fortsatt usikkert hvilken metode som gir best effekt. Trykkbølgebehandling er en behandlingsmetode som stadig flere forsøker mot muskel- og seneplager, inkludert plantar fasciopati.

Vitenskapelig tittel

Effekten av radial trykkbølgebehandling i kombinasjon med fotortose hos pasienter med plantar fasciitis. En randomisert, sham-kontrollert studie.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du:

 • er mellom 18 – 70 år
 • har hatt smerter på innsiden/under hælen (i innfestet til plantarfascien) i over tre måneder
 • behersker norsk skriftlig og muntlig

Du kan ikke delta i studien hvis du:

 • har fått trykkbølgebehandling de siste tre månedene
 • er gravid
 • har epilepsi, implantater (pacemaker) eller koagulasjonsforstyrrelser
 • bruker blodfortynnende
 • har en revmatisk lidelse
 • har fått påvist plantar fibromatose, har nerveskade i ankel eller fot (tarsal tunnel syndrom eller polynevropati)
 • tidligere har vært operert i ankelen eller fot med gjenstående osteosyntesemateriale i ankel/fot

Dersom du ønsker å delta kan du bli henvist via din fastlege til vår poliklinikk ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Hva innebærer studien?

Det er foreløpig usikkert om trykkbølgebehandling er bedre enn noen annen behandling. Vi ønsker derfor å undersøke dette nærmere ved å gi ekte trykkbølgbehandling og «jukse-trykkbølgebehandling» til pasienter med plantar fasciopati. Vi ønsker også å undersøke effekten av et standardisert treningsopplegg i behandlingen av dette. Enkelte små studier hvor det inngår øvelser for legg/fot etter «tung-langsom- stryketreningsprinsippet» har vist lovende resultater, men langtidseffekten av denne type behandling er usikker. Denne type behandling har vist god langtidseffekt på andre typer senelidelser.

I studien ønsker vi derfor å sammenligne effekten av disse behandlingsmetodene med effekten av «vanlig behandling».  Ved vår avdeling er «vanlig behandling» informasjon om lidelsen og generelle smertelindrende råd, i tillegg til gode sko og innleggssåler. Innleggssåler er et vanlig tiltak, og vi erfarer at mange opplever lindring av smerter og bedret funksjon.

Dersom du deltar blir du tilfeldig trukket ut til én av fire gruppene:

 • Trykkbølgebehandling.
 • Jukse-trykkbølgebehandling.
 • Standardisert øvelsesprgram.
 • «Vanlig behandling»

All behandling foregår på Oslo universitetssykehus ved Ullevål.

Alle som deltar, uavhengig av hvilken gruppe de havner i, får en spesialtilpasset innleggssåle laget av ortopedtekniker ved Sophies Minde As.

Etter 3 måneder sender vi deg et brev med spørreskjemaer vi ønsker at du svarer på. Det er også en kontroll etter 6 og 12 måneder på Oslo universitetssykehus på Ullevål med spørreskjemaer og klinisk undersøkelse.  

Du betaler ingen egenandel ved deltakelse i prosjektet. 

Vær oppmerksom

Trykkbølgebehandling er en vanlig behandlingsmetode som benyttes for plantar fasciopati. Trykkbølgebehandling kan gi lokal stikkende smerte, som er forbigående i de aller fleste tilfeller.

Det er ikke kjent at øvelsesprogrammet kan være skadelig. Du blir nøye fulgt opp av intern fysioterapeut som tilpasser progresjonen etter dine plager.

Det er ingen kjente alvorlige bivirkninger knyttet til bruk av innleggssåler.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Marte Heide

Klinisk stipendiat

marte.heide@uio.medisin.no

Aasne Fenne Hoksrud

Prosjektleder

aasnefenne.hoksrud@olympiatoppen.no