To eller fire år med zoledronsyre ved myelomatose

Vi ser om det å gi zometa (zoledronsyre) i 4 år er bedre enn i 2 år.

Om studien

Zometa i 2 år er standard behandling for alle pasienter med myelomatose. Det øker overlevelsen og hindrer skjeletthendelser (f.eks. brudd).

Studien skal sammenligne standard 2 års behandling med utvidet behandling i 4 år.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Denne studien er for deg som er nydiagnostisert for myelomatose.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi tar blodprøver og røntgenbilder av deg for å følge med på skjelettet i 4 år.
Pasientreiser dekker reiser til og fra studiesenteret på vanlig måte.

Vær oppmerksom

Overdreven bruk av zometa kan føre til alvorlige bivirkninger, mest kjent er vevshenfall (kollaps), spesielt i kjeven (osteonekrose), med betydelige plager som resultat. Hva som da er den optimale behandlingslengden er ukjent.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder ved Oslo universitetssykehus, Fredrik Schjesvold, fredrikschjesvold@gmail.com

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Førde
  • Helse Bergen
  • Sykehuset Østfold
  • Sykehuset i Vestfold
  • Sykehuset Telemark
  • St. Olavs Hospital
  • Helse Stavanger