NORDTREAT - nordisk kohortstudie

Tidlig behandling med biologisk medisin ved inflammatorisk tarmsykdom

Vi vil undersøke om pasienter med komplisert inflammatorisk tarmsykdom drar nytte av biologisk behandling allerede fra diagnosetidspunktet, og finne biomarkører som kan forutsi sykdomsforløpet.

Om studien

NORDTREAT er en nordisk studie av behandlingsvalg ved inflammatorisk tarmsykdom.
Studien innebærer utprøving av biologisk behandling tidlig i sykdomsforløpet hos pasienter med sannsynlig høy risiko for komplisert inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Biologisk behandling brukes allerede i dag ved inflammatorisk tarmsykdom, men ikke før pasienten har forsøkt mildere medisiner uten effekt eller allerede har fått tegn på alvorlig sykdom.

Studiens hovedformål er:

  1. Undersøke om pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som har høy risiko for alvorlig IBD sykdom, vurdert med en ny blodprøve (biomarkør), drar nytte av biologisk behandling allerede fra diagnosetidspunktet.
  2. Finne biomarkører som kan forutsi sykdomsforløpet for pasienter som får diagnosen inflammatorisk tarmsykdom.

Lenke til ClinicalTrials.gov:

The Nordic IBD Treatment Strategy Trial - Full Text View - ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

NORDTREAT – Nordisk studie av behandlingsstrategi ved inflammatorisk tarmsykdom, NT Intervensional trial: 180791. NORDTREAT-kohortstudie, Nordisk studie av diagnostiske og prognostiske biomarkører ved inflammatorisk tarmsykdom, NT prospective cohort study: 193064

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som er henvist fra fastlege med mistanke om inflammatorisk tarmsykdom kan inkluderes i studien.

Pasienter som er henvist fra fastlege med mistanke om inflammatorisk tarmsykdom kan inkluderes i studien.

Hva innebærer studien?

For å finne ut om du har inflammatorisk tarmsykdom (IBD), vil det først samles informasjon om deg ved å ta blodprøver, prøver fra avføring og vev ved tarmkikkertundersøkelse (koloskopi). Slike typer prøver kalles biologisk materiale og tas rutinemessig hos alle som undersøkes for IBD. Noen ganger blir det også tatt røntgen. Kliniske opplysninger om sykdommen din samles i journalen din.

Som deltaker i NORDTREAT-studien vil vi bruke informasjonen som allerede er samlet inn om deg. I tillegg samler vi inn mindre mengder ekstra blodprøver, urinprøver, avføringsprøver og vevsprøver innenfor medisinsk forsvarlige rammer.

Du vil bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer som handler om bakgrunnen din, kosthold, psykososial helse og livskvalitet. Denne kunnskapen kan vi bruke til å forske på hvordan forekomsten av IBD utvikler seg, og hvordan sykdommen utvikler seg over tid. Vi kan også forske på årsaker for sykdom og risikofaktorer for alvorlig sykdomsforløp. Denne kunnskapen kan vi bruke for å hjelpe pasientene med IBD enda bedre i fremtiden.

Dersom det blir påvist IBD ved utredningen, blir du invitert til oppfølgende undersøkelser ved sykehuset ditt etter 3 måneder, 6 måneder og etter 1 år. Mellom disse kontrolltidspunktene vil vi be deg om å fylle ut spørreskjemaer og sende inn en ekstra avføringsprøve. Du vil da få en påminnelse på SMS og/eller e-post.

Forskere og studiepersonell fra over 15 sykehus i Norge, Sverige, Danmark og Island bidrar i NORDTREAT. Vi ønsker å undersøke pasienter som får diagnosen IBD i 2022 og 2023. Disse personene vil vi følge med studiebesøk det første året.

Kontaktinformasjon

Marte Lie Høivik, overlege, gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.
E-post: moliho@ous-hf.no

Charlotte B-W Mathisen, stipendiat, gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.
E-post: matcha@ous-hf.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Vestre viken
  • Sykehuset i Vestfold
  • Sykehuset Telemark
  • Sykehuset Østfold

Oslo universitetssykehus er nasjonalt koordinerende for studien. Pasienter inkluderes også fra Vestre Viken Bærum sykehus, Sykehuset i Vestfold Tønsberg, Sykehuset i Telemark Skien og Sykehuset i Østfold Kalnes.