Test av nytt elektronisk plaster for måling av endring i hydrering

Mode Sensors AS har utviklet et nytt elektronisk plaster for måling av hydrering. Ved hjelp av bioimpedansteknologi gjør plasteret ikke-invasive målinger av væskeinnhold i underliggende vev. I denne studien ønsker vi å teste plasterets evne til å fange opp endringer ved moderat dehydrering hos friske frivillige.

Om studien

Måling av hydrering er sentralt ved mange sykdommer og tilstander. Dagens praksis for måling av hydrering er gjerne en vurdering av flere parameter og bruk av invasive metoder som blodprøver. Et bærbart og ikke-invasivt plaster som gjør presise målinger på cellenivå vil være til stor fordel for flere pasientgrupper både i og utenfor spesialisthelsetjenesten. 

I denne studien testes plasterets evne til å fange opp dehydrering. Dehydrering som innleggelsesårsak i sykehus, alene eller i kombinasjon med andre årsaker, forårsaker mer enn 63.000 pleiedøgn i norske sykehus hvert år. Dehydrering påvirker flere viktige funksjoner i kroppen og kan blant annet føre til svimmelhet, fall, nyresvikt, legemiddelbivirkninger, forstoppelse og kognitiv svekkelse. Både helseforetakene og pasienter kan ha nytte av et plaster som kan monitorere endringer i hydrering i sanntid.

Vitenskapelig tittel

CTR041 REO

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi søker friske frivillige i alderen 18-35 år med en BMI > 20 og < 30. Vi søker deg som regelmessig er i fysisk aktivitet og som er i stand til å gjennomføre en treningsøkt på spinningssykkel med 80 % av din makspuls i totalt 60 minutter.

Se kontaktinformasjon lenger ned på siden. 

Hva innebærer studien?

Du som studiedeltaker bærer plasteret i totalt åtte døgn og gjennomgår to intervensjonsdager hvor du bringes til en moderat dehydrert tilstand. Dette gjøres gjennom fysisk aktivitet og svetting, og gjennom bruk av et vanndrivende legemiddel (Furosemide). De resterende dagene blir du bedt om å leve som normalt, og fører dagbok over fysisk aktivitet, måltider og søvn. I tillegg vil vi måle din vekt, midjemål, temperatur, blodtrykk, puls, grad av tørste og vi vil ta blodprøver. Disse opplysningene sammenligner vi med data som blir hentet inn av plasteret for å se om endringene i hydreringsstatus blir fanget opp. Vi vil også bruke opplysningene vi henter inn om deg for å kunne si noe om normalvariasjon i hydrering gjennom dagen.


Forventet total tidsbruk er 10 timer fordelt over 4 dager. Som kompensasjon for dette mottar du som studiedeltaker et universelt gavekort pålydende 1600 kroner. Vi gjennomfører studien på Aker Sykehus i Oslo, og du som studiedeltaker må kunne møte fysisk på studiestedet. 

Vær oppmerksom

Studien påvirker ikke et behandlingsforløp da det er en studie på friske frivillige. Du kan oppleve ubehag under testen i form av tørste og/eller svimmelhet i forbindelse med at du mister vann (svette og urin). Mengden vanndrivende medisin du får (inntil 40 mg), vil gi deg en lett uttørring av kroppen. Å ta blodprøver kan være forbundet med infeksjon fordi det blir stukket hull på huden. Blodprøver vil bli tatt av erfarne studiepersonell og vi anser risiko forbundet med prøvetakingen som liten.  Alle testene foregår under kontrollerte forhold med fagkyndig helsepersonell til stede, og du vil ikke miste så mye væske at det kan utgjøre noen risiko for din helse. 

Kontaktinformasjon

Katrine Rolid

Forsker, Akuttklinikken OUS

krolid@ous-hf.no 941 48 473

Henrik Lund

MD PhD Medisinsk ansvarlig Mode Sensors AS