Tarmflora ved hjertesvikt

Tarmfloraen har stor betydning ved en rekke kroniske sykdommer, men er lite kartlagt ved hjertesvikt. Vi og våre samarbeidspartnere har nylig funnet at nedbrytningsprodukter fra tarmfloraen er assosiert med symptomer og overlevelse, og at behandling med Saccharomyces Boulardii kan ha en gunstig effekt på symptomer ved hjertesvikt.

Om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Basert på styrkeberegning vil vi inkludere tilsammen 150 pasienter med optimalt behandlet systolisk hjertesvikt, NYHA kl 2-3 og alder 18-75 år.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vår hypotese er at tarmfloraen er endret hos pasienter med hjertesvikt, at dette bidrar til nedsatt hjertefunksjon, og at en gjenopprettelse av normal tarmflora vil bedre hjertefunksjonen. I denne studien vil vi belyse tarmfloraens betydning ved hjertesvikt gjennom en studie med tre armer:

  1. probiotikum (Saccharomyces boulardii)
  2. antiobitikum med lokaltvirkende effekt i tarmen (Rifaximin) og
  3. kontroll (ingen intervensjon).

Primært endepunkt er venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon målt ved ekkokardiografi.

Mer informasjon om studien på REK 

Kontaktinformasjon

Ayodeji Awoyemi (Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus) – 97 79 3 791
Cristiane Mayerhofer (Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet) – 97 88 02 06
Hilde Thunhaug eller Terje Enebakk (Nordlandssykehuset, Bodø) - 95 05 78 64

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Nordlandssykehuset