Synsskader etter hjerneslag

Formålet med studien er å kartlegge synsskader hos pasienter som har hatt hjerneslag.

Om studien

Det er grunnleggende viktig å oppdage synsvansker etter hjerneslag så tidlig som mulig.I dette prosjektet vil vi fokusere på akutte slagpasienter som legges inn ved Rikshospitalet. Dette er i utgangspunktet en godt undersøkt pasientgruppe, men per i dag kartlegges ikke synsfunksjonen utover vanlig nevrologisk undersøkelse og slagskår med NIHSS-verktøyet. Vi vil undersøke 120 pasienter. 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 15.11.2021 fram til 31.12.2023

Hvem kan delta?

Personer med hjerneslag innlagt ved OUS Rikshospitalet kan delta i studien. 

Hva innebærer studien?

Som deltaker i studien blir du først undersøkt med synskartleggingsverktøyet VISA. Dette er en screeningtest for synsplager etter hjerneslag. Deretter vil du gjennomgå en full nevro-oftalmologisk undersøkelse ved ortoptist. Denne inkluderer undersøkelse av synsstyrke, synsfelt med perimetri og øyebevegelse (motilitet). 

Ved å sammenligne resultatene fra VISA-verktøyet og undersøkelsen ortoptisten utfører, kan vi få svar på om VISA-verktøyet er egnet for å avdekke synsvansker, samt forekomsten av synsvansker, hos slagpasienter.

Vær oppmerksom

Fordelen med å delta i studien er at du deltar i et strukturert opplegg for kartlegging og oppfølging av synsvansker ved hjerneslag behandling. Det blir noen ekstra spørreskjemaer som følge av selve prosjektet samt kontrollundersøkelse etter 90 dager. For øvrig er det ikke noen ekstra belastning utover vanlig klinisk tilbud, inkludert spinalvæskeanalyser som gjøres ved klinisk indikasjon.

Kontaktinformasjon

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Anne Hege Aamodt, overlege ved Nevrologisk avdeling. Alternativt kan du kontakte nevrologspesialist Maria Argren.

LHL Hjerneslag og Blindeforbundet har brukerrepresentanter i studien og kan også bistå med informasjon om prosjektet.

Prosjektleder: Anne Hege Aamodt

Overlege ved Nevrologisk avdeling

anhaam@ous-hf.no 02770

Maria Argren

Nevrologspesialist

sterya@ous-hf.no 02770