TED16364:

Studiemedisinen SAR442257 hos pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent benmargskreft eller lymfekreft

Formålet med studien er å vurdere sikkerhet, toleranse, farmakokinetikk og effekt på kreftsydommen av SAR442257 gitt som behandling alene.

Om studien

Det er viktig å finne nye strategier som øker overlevelsen for pasienter med svikt på tidligere behandling eller med tilbakefall av benmargskreft (myelomatose) og lymfekreft av typen non-hodgkin lymfom. Studien tester for første gang i mennesker et nytt immunologisk legemiddel (SAR442257).

Multisenterstudie

I Norge er det Oslo universitetssykehus som vil delta i denne studien.Oslo universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter og har hovedansvar.

Les mer om denne studien på www.CinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

Første studie på mennesker for å undersøke økende doser av legemidlet SAR442257 hos pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent benmargskreft (myelomatose) eller lymfekreft – effekt på sikkerhet, virkning på kreftsykdommen og andre egenskaper.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2022 fram til 01.01.2024

Hvem kan delta?

Pasienter med benmargskreft (myelomatose) eller lymfekreft av typen non-hodgkin lymfom kan inkluderes dersom de opplever svikt på tidligere behandling eller tilbakefall, og ingen annen standard behandling er tilgjengelig.

Personer som kan delta i denne studien er voksne pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent benmargskreft (myelomatose) eller lymfekreft av typen non-hodgkin lymfom, og som ikke lenger har effekt av etablerte og godkjente behandlinger eller som er intolerante overfor etablerte terapier for sin sykdom.

For å kunne delta i studien må du blant annet ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at legemiddelet gis i små men opptrappende doser i startet (1 uke), for så å gjentas i en fast dose 2 ganger i uken. Den faste dosen vil økes for nye pasienter derom man ser at det tolereres godt.

Studien betyr mange oppmøter på sykehus til behandling og til kontroller med blodprøver og andre undersøkelser som skal fortelle hvordan kroppen toler behandling, hvordan legemiddelet skilles ut og hvordan kreftsykdommen påvirkes.

Studiebehandlingen pågår så lenge den anses som formålstjenlig, vanligvis til sykdommen forverres eller det oppstår uakseptable bivirkninger.

Vær oppmerksom

Helsetilstanden kan forbedres, forverres, eller være som før når du deltar i studien. Det er ingen garanti for at du vil ha nytte av behandlingen, men din deltakelse i denne studien kan gi fordeler for fremtidige pasienter.

All utprøving innebærer en viss risiko, men studiepersonalet vil overvåke deg for å redusere bivirkninger og ubehag mens du er i studien. Som ved all kreftbehandling kan bivirkningene være milde eller alvorlige og sjeldne tilfeller kan de til og med være livstruende.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med:

  • Lymfom pasienter: Dr. Alexander Fosså, tlf nr.: 22934000/5035
  • Myelomatose pasienter: Dr. Fredrik Schjesvold, tlf nr.: 99697796

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/Henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo