Stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av covid-19-pandemien

Under covid-19-pandemien er sykehuspersonellets innsats uvurderlig for at rammede skal få god behandling, og så mange som mulig skal overleve. Innsatsen kan også være svært krevende. Kunnskap om hva sykehuspersonellopplever under pandemien og hvilke konsekvenser opplevelsene har for den enkelte er nødvendig for å kunne forbedre arbeidsforhold og sikre tilgang til hjelp og støtte for innsatspersonell i kriser.

Om studien

I stressende arbeidssituasjoner kan søvn og hvile påvirkes i stor grad, og i denne studien inviteres også noen deltagere til å bære en aktivitetssensor (en brikke som limes på låret) i en uke. Disse dataene gir ekstra informasjon om stressende arbeidssituasjoner og muligheter for hvile.

Studien er ledet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og utføres i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.

Studien er godkjent av REK (nummer 130944), NSD (Norsk senter for forskningsdata) og Personvernombudet ved OUS.

Signer samtykkeskjema og delta i studien
(Dersom du får problemer, forsøk med en annen nettleser)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 20.04.2020

Hvem kan delta?

Sykehuspersonell som er blitt invitert av sitt sykehuset gjennom f.eks e-post, SMS eller via sine intranettsider kan delta.

Hva innebærer studien?

Studien er en observasjons studie av pågående belastende arbeidssituasjoner og stressbelastninger blant sykehuspersonell i forbindelse med covid-19 utbruddet. Studien vil undersøke gruppen i ulike faser av utbruddet for å fange opp endringer i belastning og reaksjoner/symptomer.

Denne studien vil følge utvalgte sykehuspersonell gjennom hele pandemien, og gjennomføres ved at du som invitert deltaker besvarer et nettbasert spørreskjema. Spørreskjemaet tar omtrent 20 minutter å fylle ut. Det er spørsmål omkring hvilke ekstra belastninger, endring av arbeidsoppgaver samt plager og symptomer du kan oppleve å få.

Du vil bli invitert til å besvare flere spørreskjemaer underveis i pandemien.

Som invitert sykehuspersonell deltar du i studien ved å logge deg inn med BankID/MinID. Du kan da lese og signere samtykket elektronisk. Spørreskjemaer besvares også elektronisk.

Signer samtykkeskjema og delta i studien

(Dersom du får problemer, forsøk med en annen nettleser)

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Grete Dyb
professor og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

e-post: grete.dyb@nkvts.no

Ytterligere informasjon finner du på studiens hjemmeside

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge