PRO-GLIO: Strålebehandling med protoner versus fotoner ved IDH-muterte diffuse gliomer grad II og III, fase III-studie

Stråling med protoner eller fotoner ved genmutert hjernesvulst

Om studien

Formålet med studien er å undersøke om strålebehandling med protoner har like god effekt som strålebehandling med fotoner, og om protonbehandling i tillegg kan redusere bivirkninger som følge av strålebehandling.

Studien er del av en multisenterstudie hvor flere sykehus i Norge og Sverige deltar. Andre sykehus som deltar i Norge:

  • Haukeland universitetssjukehus i Bergen
  • St. Olavs hospital i Trondheim
  • Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Oslo Universitetssykehus (OUS) er ansvarlig institusjon for studien og Dr. Petter Brandal ved Avdeling for kreftbehandling i OUS er prosjektleder.

Vitenskapelig tittel

PRO-GLIO: Strålebehandling med protoner versus fotoner ved IDH-muterte diffuse gliomer grad II og III

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 04.01.2022 fram til 30.12.2025

Hvem kan delta?

Personer med IDH-muterte diffuse gliomer grad II og III.

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til: Oslo universitetssykehus HF Kreftklinikken Avdeling for kreftbehandling/ Henvisningsmottaket Radiumhospitalet Postboks 4953 Nydalen 0424 Oslo Haukeland universitetssjukehus i Bergen Kreftavdelingen Kontaktperson Dr Dorota Goplen, telefon 55 97 40 19 eller Dr. Jorunn Brekke, telefon 55 97 09 86 St. Olavs hospital i Trondheim – inkluder ikke enda Kontaktperson: Dr. Tora Solheim Telefonkontakt via sykehusets sentralbord: 72 57 30 00 Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø – Inkluderer ikke enda Kontaktperson: Dr. Kirsten Marienhagen Telefonkontakt via sykehusets sentralbord: 77 62 60 00

Hva innebærer studien?

Som deltager i studien får du standardbehandling for IDH-mutert diffust gliom grad II eller III, som består av strålebehandling over en periode på omlag seks uker, etterfulgt av cellegiftkurer med varighet inntil ett år.

Halvparten av deltagerne får strålebehandling med fotoner (som er standard i dag) og halvparten får strålebehandling med protoner. Du vil bli trukket til én av behandlingsgruppene.

I dag kan vi ikke tilby strålebehandling med protoner i Norge. Hvis du skulle bli trukket til protonbehandling, får du strålebehandling ved Skandionkliniken i Uppsala, Sverige. Reise, opphold og behandling dekkes gjennom offentlige ordninger for pasienter som tilbys behandling i utlandet.

Du må være innstilt på å reise to ganger til Sverige. Først for å gjøre forberedelsene til strålebehandling (oftest to-tre dager) og deretter selve strålebehandlingen (over en periode på omlag seks uker). Begge deler skjer i Uppsala, Sverige.

Strålebehandling med fotoner gis ved Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet), Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital eller Universitetssykehuset Nord-Norge.

Gjennom hele studien følges du nøye opp, men deltakelse i studien medfører ingen ekstra sykehusbesøk sammenlignet med et standard behandlingsforløp.

Deltar du i studien, øker fokuset på bivirkninger og livskvalitet.

For at vi skal kunne undersøke hvordan du har det under og etter behandlingen, ber vi deg fylle ut spørreskjemaer om hvordan du opplever hjernefunksjonen og livskvaliteten din. En del av dette vil skje elektronisk.

Det vil også bli tatt rutinemessige MR-undersøkelser av hodet/hjernen, som et ledd i standard oppfølging av sykdommen din.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus:

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med prosjektleder Dr. Petter Brandal via Radiumhospitalets sentralbord: telefon 22 93 40 00.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • St. Olavs Hospital
  • Helse Bergen