Strålevern i barnekardiologi

Barn med hjertefeil kan behandles ved hjelp av hjertekateterisering. Det er en behandling hvor det benyttes røntgenutstyr. I dette prosjektet skal vi undersøke om nytt-teknologisk utstyr og nye metoder har endret mengden stråling som behandlingen medfører.

Om studien

Vi skal i denne forbindelse analysere ca. 5000 behandlinger som er utført de siste 20 årene på Rikshospitalet. I prosjektet ønsker vi kun å se på behandlinger som er blitt utført.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er aktiv. Det er ingen bestemte datoer for rekruttering.

Hvem kan delta?

Alle barn mellom 0-16 år  som har gjennomført hjertekateteriserings-behandling på Rikshospitalet de siste 20 årene vil bli inkludert i prosjektet.

Hva innebærer studien?

I 2019 starter Barnekardiologisk avdeling ved OUS Rikshospitalet et prosjekt for å se på utviklingen av hjertekateteriseringer for barn med medfødt hjertefeil. Rikshospitalet startet med hjertekateterisering av barn i 1966 og har de siste 10 årene hatt landsfunksjon for denne formen for utredning og behandling. I dag lykkes vi med kateterbaserte behandlinger av mange barn med hjertefeil, men vi leter stadig etter nye behandlingsmuligheter som skal gi best mulig resultat med minst mulig risiko for komplikasjoner og senvirkninger.
Fra internasjonal forskning vet vi at stråledoser knyttet til diagnostikk og behandling kan gi negative helseeffekter, men vi vet ikke i hvilken grad dette er relevant for barn som har vært til hjertekateterbehandling. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler å redusere stråledosen til det absolutt nødvendige for å kunne gjennomføre utredning og behandling.

I vår studie vil vi derfor beskrive endringer i stråledoser som er brukt ved kateterprosedyrene over tid, og prøve å identifisere forbedringspunkter. Resultatene fra prosjektet vil gi viktig informasjon om hva som påvirker stråledosen til pasientene. Målet er at vi i fremtiden skal kunne redusere stråledosen så mye som mulig, samtidig som vi opprettholder kvaliteten på behandlingen. Vi skal i denne forbindelse analysere ca. 5000 behandlinger som er utført de siste 20 årene på Rikshospitalet.

I prosjektet ønsker vi kun å se på behandlinger som er blitt utført. Behandlingstilbudet i dag vil ikke bli påvirket av dette prosjektet. Prosjektet er godkjent av regional etisk komite.

Vær oppmerksom

Fordeler og ulemper

Dette prosjektet vil bidra til å forbedre hjertekateteriserings-prosedyrer slik at barn utsettes for lavest mulig stråledose. Prosjektet vil også føre til at helsepersonell innenfor barnekardiologi får et mer bevisst forhold til ny radiologisk teknologi, og dermed kunne utnytte dette bedre. Resultatet fra forskningen kan brukes til å sammenlikne praksisen med internasjonal forskning. Dette vil blant annet være viktig for å kunne lage internasjonale retningslinjer for reduksjon av stråledoser så langt det lar seg gjøre.

Kontaktinformasjon

Gaute Døhlen
Mail: gdohlen@ous-hf.no
Mobil: 90901029

Utheya Sallini Thevathas
Mail: Utheyast@usn.no
Mobil: 97738609