Plan of the day-studien:

Strålebehandling mot livmorhalskreft

Vi undersøker om strålebehandling der man daglig velger mellom tre ulike stråleplaner kan redusere risikoen for bivirkninger, sammenlignet med standard behandling der det kun lages én stråleplan.

Om studien

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.11.2022 fram til 31.10.2026

Hvem kan delta?

Pasienter som skal ha strålebehandling for livmorhalskreft kan delta i studien. Alle norske pasienter kan delta, men behandlingen må foregå på Oslo universitetssykehus. 

Hva innebærer studien?

Hos noen kvinner beveger livmoren seg mye avhengig av blærens volum. Ved strålebehandling av livmorhalskreft skal både livmorhals og livmor inkluderes i strålefeltet. Hos kvinner der vi ser mye bevegelse av livmoren må vi ta høyde for dette ved planlegging av strålebehandling, og det bestrålte området blir større enn om denne bevegelsen er liten. Ved bestråling av større områder vil også mer friskt vev, hovedsakelig tarm og blære, bli bestrålt. Strålebehandling mot tarm og blære gir risiko for bivirkninger som diaré og vannlatingsplager.

For å finne ut om det er stor blæreavhengig bevegelse av livmor hos deg tar vi i forbindelse med planlegging av strålebehandlingen CT-bilder med full og tom blære. Vi vil legge inn et kateter i blæren i forkant. Kateteret fjernes med en gang bildene er tatt og selve strålebehandlingen vil foregå uten kateter.

I løpet av studien vil du bli bedt om å svare på noen skjemaer vedrørende din helse og livskvalitet (før du starter behandling, én gang i løpet av behandlingsperioden, ved behandlingsslutt og i oppfølgingsperioden på 5 år). Etter at du har fylt inn spørreskjemaene, som tar 10-15 minutter, vil studielegen kontakte deg på telefon med spørsmål om bivirkninger. 

Du vil i tillegg møte til rutinemessige kontroller hos gynekolog ved ditt lokalsykehus.

Du vil måtte betale egenandel for undersøkelsene i henhold til vanlig regelverk.


Vær oppmerksom

Hos pasienter der det lages flere stråleplaner er det mulig vi vil se små bivirkninger, spesielt diaré. Det forventes ingen økning av denne type bivirkninger. Studiedeltakerne vil følges opp mer systematisk med tanke på bivirkninger i forhold til de som følges i standard behandling.

Det kan være risiko for litt ubehag i forbindelse med innleggelse av kateter før planleggings-CT. Innleggelse av kateter utgjør også en liten risiko for urinveisinfeksjon. Dette er som oftest en helt ufarlig infeksjon som enkelt lar seg behandle med antibiotika.

Deltakelse i studien vil ikke medføre flere oppmøter enn om du ikke deltar i studien.


Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus

Silje Skjelsvik Os
e-post: siljo@ous-hf.no eller telefonnummer 22 93 40 00 (sentralbord)


Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo