RADPAINT-2:

Strålebehandling med «dose painting» av hode-halskreft

Studien skal videreutvikle strålebehandling av kreft i øre-, nese-, halsområdet. Målet er å øke behandlingseffekten på kreftvevet uten at man påføres mer bivirkninger enn ved standard behandling.

Hvem kan delta?

Personer med hode-halskreft; øre,- nese-, halskreft; plateepitelcarcinom i munnhule, svelg, strupehode eller bihule kan vurderes for deltakelse i studien.

Din behandlende lege kan ta kontakt med prosjektleder for studien.

Hva innebærer studien?

Planleggingen av strålebehandlingen skjer med PET/CT avbildning.

PET/CT er en avansert form for røntgenundersøkelse der kroppsvev som forbruker mye blodsukker (som kreftvev), synes godt på bildene. Man kan bruke PET/CT bildene til å gi mer avansert strålebehandling med høyere stråledose til de områdene av svulstvevet med høyest aktivitet.

Vanligvis vil man ved strålebehandling av øre,- nese-, halskreft gi maksimal stråledose 68 Gy over 6 uker der alt svulstvevet får lik stråledose. I denne studien vil deler av svulstvevet få høyere stråledose ved at den gradvis øker opp til ca 83 Gy i den delen av svulsten som har høyest aktivitet («dose-painting»).

Hensikten med denne studien er å undersøke om den nye strålebehandlingen («dose-painting») er en trygg behandling.
Under behandling og etter at oppholdet hos oss er avsluttet, vil du bli fulgt opp med kontroller i 5 år.

Vær oppmerksom

Ved å delta i denne studien vil du få avansert stråleterapi og høyere stråledose til de mest aktive deler av svulstvevet. Vi tror at dette kan øke effekten på svulstvevet og dermed forhåpentligvis gi deg en bedret sjanse til å bli frisk.

Ulempen er at det er en mulig økt risiko for bivirkninger: Man vet fra tidligere studier at ved enda høyere stråledoser enn det som blir gitt i denne studien, er særlig sår i munnhule/svelg 1-2 år etter behandling et problem. I denne studien gis det lavere maksimale stråledoser, og vi håper dermed at risikoen er redusert.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Einar Dale
Telefon 22 93 40 00


Oslo universitetssykehus
Avdeling for Kreftbehandling – Kreftklinikken
Pb 4953 Nydalen
0424 Oslo