Stans av blødning ved alvorlig miltskade

Er forebyggende stans av blødning (embolisering) mer effektivt enn observasjon alene for pasienter med alvorlig miltskade?

Om studien

Milten ligger i øvre venstre del av bukhulen. Den spiller en viktig rolle både i å rense blodet og i kroppens immunforsvar. Milten er det hyppigst skadde organ etter stumpe skader mot buken. Tidligere ble nesten alle med alvorlig miltskade operert og fikk milten fjernet, en operasjon som er beheftet med til dels alvorlige komplikasjoner.

Nyere behandlingsresultater viser at ikke-operativ behandling ofte er vellykket også ved alvorlig miltskade. Man kan da bevare miltfunksjonen samtidig som komplikasjonene som kan oppstå etter operasjon kan unngås.

Ved ikke-operativ behandling er det en risiko for at det kan oppstå blødning fra milten i den første perioden etter skaden. For å redusere faren for slik blødning har man tatt i bruk embolisering (terapeutisk tetting av blodkar fra innsiden) ved alvorlige skader i milten. Behandlingsresultatene tyder på at denne behandlingen reduserer risiko for blødning men det kan oppstå komplikasjoner.  Det endelige svaret på om embolisering er effektivt og sikkert nok, foreligger ikke. Dette er grunnen til at vi gjennomfører denne studien. Halvparten av pasientene vil bli behandlet med embolisering, mens den andre halvparten blir observert uten spesielle tiltak

Hensikten med studien er å avklare spørsmålet om forebyggende embolisering er mer effektivt enn observasjon alene for pasienter med alvorlig miltskade.

I Norge vil studien gjennomføres ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Her er de andre deltakende sykehusene:

 1. Nederland -  University Medical Centre, Utrecht
 2. Tyskland - Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Köln
 3. Storbritannia - John Radcliff Hospital, Oxford
 4. Danmark - Rigshospitalet, København
 5. Norge - Oslo Universitetssykehus, Oslo
 6. Storbritannia - The Royal London Hospital, London
 7. Storbritannia - Nottingham University Hospitals, Nottingham
 8. Australia - Liverpool Hospital, Sydney
 9. Canada - Mc Gill University Health Center, Montreal
 10. USA - University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania
 11. USA - Harbourview Medical Center, Seattle
 12. USA - Denver Health Medical Centre, Denver, Colorado

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien er internasjonal og vil også gjennomføres ved flere andre store sykehus i Europa, USA, Canada og Australia.
Aktuelle pasienter for inklusjon er voksne pasienter som blir innlagt på OUS Ullevål mindre enn 48 timer etter en alvorlig miltskade.

Hva innebærer studien?

Under oppholdet på sykehuset, vil studiepersonell vurdere din fremgang hver dag. Vi vil registrere informasjon om behandlingen, eventuelle andre sykdommer dersom de oppstår og hvor lenge du oppholder deg på intensivavdelingen og på sykehuset generelt (minst 7 dager). Deltagelse i studien innebærer at du enten får forebyggende embolisering (tetting av kar til milten) eller blir observert i de 7 dagene du er på sykehuset. Dersom du blir observert vil du tilbys den samme emboliseringen før du skrives ut. Foruten den primære behandlingen er oppfølgingen på sykehuset av de to behandlingsgruppene identisk. Etter utskrivelse fra sykehuset vil vi kalle deg inn til kontroll 6-12 uker etter skaden.

Vær oppmerksom

Pasienter som ikke får utført embolisering kan ha en økt risiko for blødning som krever embolisering eller operasjon hvor det kan bli nødvendig å fjerne milten. For å redusere denne risikoen vil de som ikke blir embolisert tidlig bli fulgt nøye for å oppdage en eventuell blødning tidlig. Lokal ømhet i lysken etter punksjon av blodåren som ledd i SAE, er rapportert å forekomme hos om lag 5 % av pasientene.

Kontaktinformasjon

Overlege Iver Anders Gaski, Avd. for gastro- og barnekirurgi ved Oslo universitetssykehus
Tlf  900 63 971
ivegas@ous-hf.no