Smertefull diabetisk nevropati og medisinen EMA401

Studien innebærer utprøving av legemiddelet EMA401. Vi ønsker å finne ut om EMA401 kan redusere smerte forårsaket av smertefull diabetisk nevropati.

Om studien

Smertefull diabetisk nevropati er en smertetilstand som oppstår som følge av skader på nervene. Slike nerveskader er en komplikasjon av diabetes type I eller type II. Ikke alle med nerveskader som følge av diabetes vil få smerter, men noen opplever vedvarende moderate til alvorlige smerter, da som oftest i begge føttene og/eller hendene.

EMPADINE er en internasjonal legemiddelutprøving med om lag 400 pasienter. Cirka ti deltakere skal rekrutteres i Norge. EMPADINE-utprøvingen er godkjent av Statens legemiddelverk og Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Studien gjennomføres i samarbeid med Novartis.

Lenker til relevant informasjon:

ClinicalTrials.gov

Forskningsgruppens nettsider

REK-nr: 2017/2251

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vær oppmerksom

Mulige bivirkninger er hodepine og svimmelhet.

Dersom du bruker pregabalin (for eksempel Lyrica®) eller duloksetin (for eksempel Cymbalta®) mot smertefull diabetiske nevropati, skal du fortsette å ta dette i uendret dose gjennom hele utprøvingen. Ved behov for ytterlige smertelindring kan du i tillegg ta inntil 3g paracetamol daglig.

Når du tar EMA401 sammen med pregabalin/duloksetin og paracetamol kan leververdier stige. Du bes om å komme til ytterlige blodprøvetakinger hvis dette skjer.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus, Ullevål (Kirkeveien 166), Bygg 37 inngang B ved Avdeling for smertebehandling.

Vi foretrekker henvendelser per e-post til studielege Sabina Tünte på sabtun@ous-hf.no. NB! Ikke oppgi sensitiv informasjon.

Alternativ 1: Send SMS til telefon 900 29 432 (Studieleder Audun Stubhaug).
Alternativ 2: Ring Smertepoliklinikken på telefon 23 02 61 61 hverdager mellom kl. 8.30-15.00.