Inhalasjon av metoksyfluran, intranasal fentanyl og intravenøs morfin (PreMeFen-studien)

Smertebehandling uten nålestikk i ambulansetjenesten

Vi undersøker om smertelindring uten nålestikk kan være like bra som intravenøs morfin til behandling av akutt smerte hos pasienter i ambulansetjenesten.

Om studien

Formålet med studien er å undersøke om inhalasjon av Metoksyfluran eller nesespray med Fentanyl, er like godt som intravenøs Morfin til behandling av akutt smerte hos voksne pasienter i ambulansetjenesten.

Hverken inhalasjon eller nesespray krever nålestikk, og dette kan være et viktig aspekt både for å kunne gi raskere smertelindring, og for å slippe ubehaget som nålestikk kan innebære.

Multisenterstudie

Det er Oslo Universitetssykehus som har det overordnede ansvaret for studien, men selve inklusjonen av pasienter skjer ved tre ambulansestasjoner i Innlandet, nemlig Gran, Gjøvik og Lillehammer.

Vitenskapelig tittel

PreMeFen-studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Det er bare pasienter som behandles for akutte smerter i ambulansetjenesten som blir spurt om å delta, og det går derfor ikke å melde sin interesse på forhånd.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at pasienter med akutte smerter i ambulansetjenesten kan bli spurt om å delta, og de som takker ja blir trukket (randomisert) til å få en av de tre smertelindrende behandlingene.

Dosene kan gjentas slik at pasientene får nok smertestillende.

Som ved all slik behandling tas det vanlige målinger som puls, blodtrykk og oksygenmetning, og pasientene blir spurt om smerteintensitet både før og flere ganger etter oppstart av behandlingen.

Studien varer bare så lenge pasienten er i ambulansen.

Det er bare smertelindrende behandling som blir annerledes for pasienten, alle annen behandling gis som vanlig.

Det er lov til å trekke seg fra studien når som helst, også etter at behandlingen har startet.

Vær oppmerksom

Det vil ikke følge noen spesielle fordeler eller ulemper ved å delta i studien, annet enn egenskapene knyttet til de tre mulige behandlingsalternativene. Pasienter som trekkes til inhalasjon eller nesespray kan slippe å bli stukket hvis de ikke trenger det av andre årsaker.

Kontaktinformasjon

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sykehuset Innlandet