Selvtatt hjemmetest i forebygging mot livmorhalskreft

Kun kvinner som blir invitert kan delta i studien. Kvinner som ikke tar celleprøve som anbefalt har økt risiko for livmorhalskreft. Forbedret oppmøte til Livmorhalsprogrammet vil forebygge flere tilfeller av livmorhalskreft. For å legge til rette for at flere kvinner tar celleprøve for å forebygge livmorhalskreft, tilbys en hjemmetest til et tilfeldig utvalg kvinner som ikke har tatt celleprøve på minst 10 år.

Om studien

Vi vil undersøke om flere kvinner som får tilbud eller tilsendt en hjemmetest tar prøven sammenlignet med kvinner som får ordinær påminnelse om å bestille time hos lege. Vi vil også undersøke oppmøte til oppfølging av positiv hjemmetest hos fastlege og hos gynekolog, samt om hjemmetesting kan redusere sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft.

Kvinner som ikke møter til screening har økt risiko for livmorhalskreft. Svært mange kvinner er likevel forsinket til screening, eller unnlater helt å ta celleprøve. Blant kvinner som inngår i Livmorhalsprogrammet er det cirka 150.000 kvinner som ikke har tatt celleprøve på 10 år eller mer.

Vi vil sammenligne oppmøtet i gruppene for å evaluere hvordan hjemmetest tilbudt på ulike måter kan øke oppmøtet til Livmorhalsprogrammet blant kvinner som svært sjelden eller aldri tar celleprøve hos lege. Vi vil undersøke om det er sosiale ulikheter i bruk av hjemmetest, om det er forskjeller i risiko for kreft og forstadier til kreft i livmorhalsen blant brukere/ikke-brukere av hjemmetest, samt evaluere
oppfølging via fastlege eller gynekolog av kvinner som har en HPV-positiv hjemmetest.

Vi planlegger at studien vil pågå cirka mars til september 2019.

Prosjektet gjennomføres ved Kreftregisteret, Oslo universitetssykehus. HPV analyser av hjemmetester vil bli gjort ved Nasjonalt referanselaboratorium for HPV, Akershus universitetssykehus.

Lenker til relevant informasjon :

ClinicalTrials.gov

Informasjon på Kreftregisterets netsider

Lenke til SPREK

Vitenskapelig tittel

A pragmatic randomized controlled trial of self-sampling among long-term non-attenders to cervical cancer screening

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi vil tilby en hjemmetest til et tilfeldig utvalg kvinner som ikke har møtt til screening på minst 10 år.

Et tilfeldig utvalg kvinner i alderen 35-69, bosatt i Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag og Vest-Agder, som ikke har tatt livmorhalsprøve på 10 år eller mer, vil bli invitert til studien.

Kvinner som møter inklusjonskriteriene trekkes tilfeldig ut til å være med i studien via Livmorhalsprogrammets register.

Kvinner som ikke blir trukket ut kan ikke bli inkludert i studien.

Hva innebærer studien?

Hjemmetesten tar kvinnen selv, og sender inn for analyse. Den er en like god screeningtest mot livmorhalskreft som en legetatt test.

Hjemmetesten er enkel å bruke (instruksjoner for bruk følger med hjemmetesten), gir lite fysisk ubehag og er gratis.

Kvinner som har positiv HPV prøve vil få tildelt time for videre gynekologisk undersøkelse hos sin fastlege eller hos gynekolog. Kvinner som får tildelt time for videre undersøkelse, må betale egenandel som ved en vanlig legetime.

Kvinner som ikke møter til timen må også betale egenandel (timen kan endres eller avbestilles uten kostnader).

Dersom kvinnen samtykker til det, vil biologisk materiale fra hjemmetesten bli lagret i en generell forskningsbiobank for fremtidig kreftforskning.

I en kontrollert randomisert studie vil én gruppe motta ordinært påminnelsesbrev om å bestille celleprøve hos fastlege, én gruppe få tilsendt hjemmetest, og én gruppe få tilbud om å bestille hjemmetest. 2000 kvinner inngår i hver gruppe.

Vær oppmerksom

Deltakerne vil ikke ha noen spesielle fordeler av studien, men erfaringer fra studien vil senere kunne hjelpe andre. Livmorhalsprøven kan forhindre kreft ved å avdekke sykdom på et tidlig stadium som kan behandles før kreft oppstår.

 Det er ingen kjente bivirkninger eller risiko forbundet med å bruke hjemmetesten. Oppfølging og eventuell behandling dersom hjemmetesten påviser HPV følger tilsvarende rutiner som en prøve tatt av lege.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om studien og deltakelse, kontakt prosjektleder.