Sammenlikning av metoder for fosterovervåkning

Studiens formål er å sammenlikne to forskjellige metoder for å påvise oksygenmangel hos fosteret under fødsel.

Om studien

Under fødsel brukes fosterlydsovervåkning for å vurdere om fosteret har det bra. I en del fødsler trengs det tilleggsinformasjon til denne overvåkningen. Det brukes to forskjellige metoder på norske sykehus. Den ene måten analyserer de elektroniske impulsene i fosterets hjerte ved hjelp av en liten elektrode festet på fosterets hode. Den andre måler melkesyrenivået i fosterets blod ved hjelp av en liten blodprøve fra fosterets hode. Studiens formål er å sammenlikne de to metodene.

Mer informasjon om studien hos REK.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle som tildeles fødeplass på Ullevål blir i utgangspunktet inkludert i studien, men kun hos de som føder etter uke 36 og har hatt behov for ekstra fosterlydsovervåkning underveis i fødselsen vil de elektroniske signalene bli hentet ut og analysert.

De som ikke ønsker å delta i studien kan reservere seg ved å sende inn reservasjonslappen som de har fått tilsendt sammen med tildelingen av fødeplass hos oss.

Se vedlagte pasientinformasjon med reservasjonsmulighet på ulike språk i listen under 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Ønsker du å delta blir de elektriske signalene i barnets hjerte underveis i fødselen hentet ut fra fosterlydsovervåkningen i etterkant av fødselen.

Det får ingen praktiske konsekvenser for deg som skal føde om du ønsker å delta i studien eller ikke. Fødselen blir håndtert på nøyaktig samme måte uavhengig av om du deltar eller ikke.

Kontaktinformasjon

Studien gjøres kun på Ullevål, men i samarbeid med leger/forskere fra Haukeland Universitetssykehus og Rikshospitalet.