Sammenligning av synkron og sekvensiell operasjon for tykktarmskreft med spredning til lever

Dagens praksis er at kreftsvulster i tykktarm og lever opereres bort ved to separate kirurgiske inngrep. Formålet med denne studien er å undersøke om det kan være mer hensiktsmessig å operere bort begge svulstene i en og samme operasjon.

Om studien

Dagens praksis er at kreftsvulsten i tykktarmen og leveren opereres bort ved to separate kirurgiske inngrep; en operasjon hvor svulsten i tykktarmen fjernes og en ny operasjon senere hvor svulsten i leveren opereres bort, eventuelt kan rekkefølgen være motsatt. Det er et tidsintervall mellom operasjonene på ca 4-6 uker for at pasienten skal komme seg før neste inngrep. 

Formålet med denne studien er å undersøke om det kan være mer hensiktsmessig å operere bort begge svulstene i en og samme operasjon istedenfor to innleggelser og to ulike operasjoner med tanke på kortere liggetid, raskere rekonvalesens, bedre helseøkonomi og bedre livskvalitet.

Vitenskapelig tittel

Minimalinvasiv simultan eller sekvensiell operasjon for tykktarmskreft med spredning til leveren (LIVACOR)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 06.08.2021 fram til 01.09.2024

Hvem kan delta?

Din behandlende lege på ditt lokale sykehus kan sende en henvisning til Oslo universitetssykehus, HBP seksjonen på Rikshospitalet. Alle pasienter som oppfyller studiens kriterier vil bli vurdert og bli kontaktet av studieansvarlig overlege.

Hva innebærer studien?

Prosjektet innebærer at kreftsykdommen din vil bli vurdert på vanlig måte av et multidisiplinært team bestående av kirurg, radiolog og onkolog. Teamet vil vurdere om tykktarmskreften og leversvulstene kan opereres eller om det trengs forbehandling med cellegift. 

Når beslutningen om operasjon er tatt, vil du bli forespurt om deltakelse i denne studien hvor halvparten av pasientene får tradisjonell behandling med to separate operasjoner, mens den andre halvparten får en operasjon hvor begge svulstene opereres vekk i samme narkose. Operasjonene i begge grupper vil bli gjennomført av kirurger som har spesialisert seg innen kreftkirurgi på tarm og lever. Hvilken behandlingsgruppe du kommer i avgjøres ved loddtrekning (elektronisk randomisering). Alle kontroller og oppfølging vil bli gjennomført i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for pasienter med tykktarmskreft med spredning til leveren.

Vær oppmerksom

Vi vet at den behandlingen som gir best overlevelse ved tykktarmskreft med spredning til leveren er kirurgisk fjerning av svulstene kombinert med cellegift. Det vi ikke har god vitenskapelig dokumentasjon på er om den kirurgiske behandlingen bør utføres ved to separate operasjoner (tykktarm og lever hver for seg) slik som praksisen er i dag eller om alt kan opereres under samme inngrep.

Mulige fordeler for deg dersom du trekkes til gruppen som får utført begge inngrep i samme narkose er kortere sykehusopphold, raskere rekonvalesens og dermed raskere i gang med cellegift.

Det er foreløpig ingen studier som har vist at det er ulemper for pasienter med tykktarmskreft med begrenset spredning til leveren å bli operert i samme seanse, men dette må studeres nærmere i en slik studie mtp om lengre operasjonstid og inngrep på to organer (lever og tarm) øker risikoen for komplikasjoner som infeksjoner, leversvikt, tarmlekkasje, blodpropp og tarmparalyse. I følge foreliggende litteratur er dog risikoen for disse hendelsene ikke betydelig øket ved simultan kirurgi slik at vi anser risikoøkningen for lett.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående studien, ta kontakt med:

Overlege/prosjektleder Sheraz Yaqub eller forskningssykepleier Frida Bakkejord Hansen. 

Felles telefonnummer er 23 07 00 00/23 07 32 93.

Sheraz Yaqub

Overlege og prosjektleder

shya@ous-hf.no

Frida Bakkejord Hansen

Forskningssykepleier

frbhan@ous-hf.no

Samarbeidspartnere

Hovedsponsor for denne studien er Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero i Italia. Flere sykehus i Europa er med i denne multisenterstudien: 
 • Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)
 • University Hospital Southampton NHS Foundation Trust
 • University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust
 • Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust
 • King's College Hospital NHS Trust
 • Manchester University NHS Foundation Trust
 • Newcastle-upon-Tyne Hospitals NHS Trust
 • University Hospital Plymouth NHS Trust
 • Mauriziano Umberto I Hospital
 • University Hospital Padova
 • Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
 • San Raffaele University Hospital, Italy
 • Ospedali Riuniti Ancona
 • Azienda Usl di Bologna
 • Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
 • Federico II University
 • Parma University Hospital
 • Klinikum Saarbrücken, Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Chirurgische Onkologie
 • Maastricht University Medical Center
 • University of Navarrra Hospital (Clinica Universitaria)
 • Hospital del Mar
 • Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
 • Oslo University Hospital
 • Ziekenhuis Oost-Limburg
 • General Hospital Groeninge
 • Moscow Clinical Scientific Center
 • Centre Hospitalier du Luxembourg