Provokasjon med gluten

Ved cøliaki skjer det en immunreaksjon mot gluten. Vi undersøker stoffskiftet og måler antall immuncellene i blod etter inntak av gluten.

Om studien

Studien undersøker en type immunceller, såkalte T-celler, som reagerer på gluten hos cøliakere. Vi tar blodprøver for å fiske ut disse cellene og analyserer dem med tanke på genene de uttrykker. Det gjør vi for å finne en forskjell mellom gluten-spesifikke celler og celler som ikke reagerer på gluten. Slik håper vi å finne en ny behandlingsmåte.

I tillegg måler vi antall celler som strømmer ut i blodet etter inntak av gluten for å få et inntrykk av hvor mange celler som styrer mot tarmen etter inntaket. 

Lenker til mer informasjon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 21.06.2013 fram til 21.07.2028

Hvem kan delta?

For å delta må du ha fylt 18 år, ha bekreftet HLA-type DQ2.5, en cøliakidiagnose basert på gastroskopi og
du må ha levd på glutenfri kost siden diagnosen ble satt.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Den store fordelen med denne studien er at du ikke er nødt til å stille opp for gastroskopi. Det blir kun tatt blodprøver.

Du må regne med å bli utsatt for kjente cøliakisymptomer etter inntak av gluten.

Kontaktinformasjon

Knut Lundin

Prosjektansvarlig lege

knut.lundin@medisin.uio.no 909 80 325

Siv Furholm

Studiesykepleier

siv.furholm@medisin.uio.no 474 08 122

Stephanie Zühlke

PhD-stipendiat

stephanie.zuhlke@medisin.uio.no 23 07 42 24