PET/CT-veiledet strålebehandling ved hode-halskreft

PET/CT er en avansert form for bildeundersøkelse (”røntgen”) som viser hvor det er høyest aktivitet i en kreftsvulst. I denne studien vil vi bruke PET/CT-avbilding til å styre de høyeste stråledosene til de områdene av svulstvevet med høyest aktivitet (”dose painting“).

Om studien

PET/CT er en moderne avbildingsmetode (røntgen med bruk av radioaktivitet i blodbanen) som viser vev som tar opp mye blodsukker. Kreftvev vokser ofte hurtigere enn normalt vev og trenger derfor mer blodsukker. Dette gjør at kreftvev synes tydeligere på PET/CT bildene ().

Vi vet også at tilbakefall av kreftsykdommen etter strålebehandling ofte er i de områdene av kreftsvulsten med høyest sukkeropptak. Det har vært foreslått å gi høyere stråledose til disse områdene av svulsten for å gjøre flere pasienter friske.

Relevant sentral informasjon:
https://titan.uio.no/node/2174Du kan lese mer om PET/CT her

Vitenskapelig tittel

Strålebehandling med dose painting av hode-halskreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

STUDIEN TAR IKKE LENGRE INN NYE PASIENTER.

Kriterier for deltakelse:

  • Pasienter som skal ha primær strålebehandling mot svulst i munnhule, munnsvelg (oropharynx), strupesvelg (hypopharynx) og strupe (larynx).
  • Krefttype ”plateepitelcarcinom”.
  • Tilfredsstillende allmenntilstand.
  • Alder 18 år eller eldre.

Grunn til at man ikke kan være med:

  • Lavt sykdomsstadium (stadium T1 N0-N1 M0).
  • Lavt sykdomsstadium ved kreft på stemmebånd (stadium T1-T2 N0 M0).
  • HPV (humant papilloma virus) positiv kreft i munnsvelg (mandel/tungerot).
  • Primærtumor i bløte gane.
  • Diabetes.
  • Operert vekk vesentlige mengder svulstvev før strålebehandling.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at planlegging av strålebehandling skjer med PET/CT-avbilding. Vi vil så bruke PET/CT-bildene til å gi mer avansert strålebehandling med opp mot 20 % høyere stråledose i de områdene av svulstvevet med høyest aktivitet. Dette skiller seg fra vanlig strålebehandling der vi tilstreber enn helt jevn stråledose til kreftsvulsten uten å ta høyde for variasjon i biologisk aktivitet ut i fra røntgenundersøkelser som f.eks. PET/CT.

Vær oppmerksom

Tidligere dose painting-studier har gitt lovende resultater med hensyn til sykdomskontroll, men noe økt risiko for langvarige slimhinnesår i f.eks. munnhule og munnsvelg.

I denne studien vil vi gi noe lavere stråledose enn hva som er gitt i i tilsvarende studier tidligere. Målet er å unngå at deltakerne får langvarige slimhinnesår.

Kontaktinformasjon

Du kan enten ta direkte kontakt med prosjektleder eller så kan din behandlende lege ta kontakt.

Prosjektleder Einar Dale
Telefon 22 93 40 00

Oslo universitetssykehus
Avdeling for Kreftbehandling – Kreftklinikken
Pb 4953 Nydalen
0424 Oslo